Lapsi leikkii palikolilla
Lapsia laiturilla
Lapsi vetää viivaa viivoittimella

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelmat

Esiopetuksen opetussuunnitelma Perusopetuksen opetussuunnitelma Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen toimintaa. Suunnitelmassa määritellään varhaiskasvatuksen tehtävä, tavoitteet sekä pedagoginen toiminta ja suunnittelu. Nykyinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019.
Opetussuunnitelmat ohjaavat kaikkea opetusta. Niissä määritellään opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointiin liittyviä seikkoja. Nykyinen opetussuunnitelma (OPS2014) on otettu käyttöön vaiheittain siten, että 1.8.2019 kaikissa peruskouluissa on kokonaisuudessaan käytössään sama opetussuunnitelma.