Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Esiopetuksen opetussuunnitelma Perusopetuksen opetussuunnitelma Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Edellinen opetussuunnitelma

Perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa noudatetaan 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1 - 6. Poikkeuksena lukuvuonna 2016 - 2017 kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa edellisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019. Lukujen 1 - 12 mukaista opetussuunnitelmaa noudatetaan 1.8.2016 alkaen myös vuosiluokilla 7 - 9. Sen sijaan lukuun 6 sisältyvät päättöarviointia ja vuosiluokkien 7 - 9 todistuksia koskevat määräykset sekä lukuun 12 sisältyvät perusopetuksen yläkoulun valinnaisuutta koskevat määräykset otetaan käyttöön vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan. Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon asti noudatetaan edellistä opetussuunnitelmaa.