Esiopetuksen opetussuunnitelma

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Esiopetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon aiemmissa luvuissa kuvatut esiopetuksen yleiset tavoitteet sekä toimintakulttuurille asetetut tavoitteet.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Esiopetus ilta- ja vuorohoidossa

Vuorohoidon ja iltahoidon esiopetus järjestetään huomioiden lapsen ja perheen vuorokausi- ja viikkorytmi. Yhteistyö huoltajien kanssa on oleellinen osa esiopetuksen toteuttamista. Esiopettajat ja vanhemmat yhdessä vastaavat siitä, että lapsen esiopetuksesta osa toteutetaan ryhmämuotoisena vertaisryhmässä ja osa yksilölliseen oppimissuunnitelmaan perustuen iltaisin ja viikonloppuisin eri-ikäisten lasten kanssa. Tavoitteena on, että vähintään kolmasosa esiopetuksesta tapahtuu ryhmämuotoisena.