Esiopetuksen opetussuunnitelma

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta esiopetukseen paremmin sopivaa nimitystä kasvun ja oppimisen tuki. Kasvun ja oppimisen tuki ja lukuun 6 sisältyvä oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä