Esiopetuksen opetussuunnitelma

Pedagoginen arvio

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista

  • lapsen saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

  • lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet

  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea

  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään muita asiantuntijoita. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin, käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa56. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Pedagogisen arvion laativat esiopetuksen opettaja yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Laadinnasta vastaa esiopetuksen opettaja. Pedagogiseen arvioon kirjataan myös lapsen ja huoltajan näkemys lapsen tilanteesta ja tuen tarpeesta. Pedagoginen arvio käsitellään pedagogisen tuen tiimissä moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Päiväkodin johtaja hyväksyy pedagogisen arvion.