Esiopetuksen opetussuunnitelma

VIITTEET

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

1 Perusopetuslaki (628/1998) 14 § 2 mom. ja Valtioneuvoston asetus (422/2012) 13§

2 Valtioneuvoston asetus (422/2012)

3 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

4 Perusopetuslaki (628/1998) 15 § 1 mom.

5 Lastensuojelulaki (417/2007)12 §; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §

6 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 §

7 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja sen muutos (1329/2014)

8 Perusopetuslaki 15 § 1 mom. (628/1998)

9 Perusopetusasetus 9 § (852/1998)

10 Perusopetuslaki 47a (1267/2013); YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

11 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

12 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

13 Perusopetuslaki 16 a ja 17a (642/2010)

14 Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)

15 Perusopetuslaki 26 a § 4 mom. (1040/2014)

16 Perusopetuslaki (628/1998) 4§

17 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

18 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 mom.

19 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

20 Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

21 Euroopan ihmisoikeuksien sopimus, Valtiosopimukset (63/1999)

22 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

23 Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999)

24 Perusopetuslaki (628/1998) 2 §

25 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 2-4 §

26 Perusopetuslaki (628/1998) 9 § 2 mom.

27 Perusopetusasetus (852/1998) 3 § 2 mom.

28 Perusopetuslaki 6 § 1 mom. (1288/1999) ja Laki lasten päivähoidosta 11 b (1290/1999)

29 Perusopetuslaki 3 § 3 mom. (628/1998)

30 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.

31 Perusopetuslaki (628/1998) 31 § 2 mom.

32 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)

33 Perusopetuslaki 35 a § (1267/2013) sekä 36 ja 36 a § (477/2003 ja 1267/2013)

34 Perusopetuslaki 4 § 1 mom. ja 7 § 5 mom. (628/1998)

35 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 5§

36 Perusopetuslaki 16 a§ 1 mom. (628/1998)

37 Perusopetuslaki 35 § (1040/2014)

38 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 §

39 Yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom. (21/2004)

40 Valtioneuvoston asetus (422/2012) ja OKM muistio 28.6.2012

41 YK:n yleissopimus lastenoikeuksista 1989

42 Valtioneuvoston asetus 4 § (422/2012)

43 Perusopetuslaki 47a (1267/2013)

44 Perusopetuslaki 40-41 § (642/2010)

45 Perusopetuslaki 22 § 2 mom. (628/1998); Perusopetusasetus 14 § 2 mom. (852/1998)

46 Valtioneuvoston asetus 5 § (422/2012)

47 Perusopetuslaki 22 § 1 mom. (628/1998)

48 Perusopetusasetus 10 § 1 mom. (852/1998)

49 Perusopetuslaki 22 § 1 mom. (628/1998)

50 Perusopetuslaki 22 § 2 mom. (628/1998)

51 Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999)

52 Perusopetuslaki 5 § 1 mom. (1707/2009) ja Perusopetusasetus 3 § 3 mom. (363/2015)

53 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

54 Valtioneuvoston asetus (422/2012)

55 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

56 Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §

57 Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §

58 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

59Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)

60 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki 34, 35 ja 36 § (434/2003)

61 Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010)

62 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642 /2010)

63 Perusopetuslaki 17 § 3 mom (642/2010)

64 Hallintolaki (434/2003)

65 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

66 Perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)

67 Hallintolaki 45§ 1mom. (434/2003)

68 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)

69 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

70 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

71 Perusopetuslaki 25 § 2 mom. (628/1998)

72 Perusopetuslaki 9 § 2 mom. (628/1998)

73 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)

74 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) ja 26 a § 2-3 mom. (1040/2014)

75 Perusopetuslaki (628/1998) 27 §

76 Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010)

77 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

78 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

79 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

80 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.

81 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1 - 2 mom.

82 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 6 §

83 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 1 mom.

84 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.

85 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 4 § 1 ja 2 mom.

86 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 3 mom. ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 §

87 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

88 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 15 § ja 17 §

89 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 11 § 1 - 2mom.

90 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 25 §

91 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 14 § 1 - 4mom.

92 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

93 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 4 § 1 mom.

94 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)

95 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 § 2 mom. ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)

96 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 §

97 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 5 § 1 mom.

98 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

99 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.

100 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 19 § 1 ja 2 mom.

101 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.

102 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 - 4 mom.

103 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 20 § 5 mom.

104 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.

105 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

106 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 23 § 2 mom.

107 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)

108 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 23 § 3 mom.

109 Perusopetuslaki 40 § 4 mom. (1288/2013)

110 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

111 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.

112 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

113 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 §

114 Perusopetuslaki 7 § (628/1998)

115 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 §

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä