Lisäopetuksen opetussuunnitelma

7.1 Opetussuunnitelman merkitys

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta14.

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa opetuksen ohjausjärjestelmää. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Se liittää koulujen toiminnan kunnan muuhun toimintaan nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Paikallisen opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laatua, vahvistaa koulutuksellista jatkumoa ja luoda hyvä perusta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle.

Opiskelijoiden opiskelusuunnitelmat ja muut yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan. Opetuksen järjestäjä huolehtii myös opetussuunnitelmaan perustuvan lukuvuosisuunnitelman laadinnasta. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan opiskelijoille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista.15

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä