Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Kuntakohtainen kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskeva suunnitelma

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä