Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Kuntakohtainen kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskeva suunnitelma

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä