Lisäopetuksen opetussuunnitelma

VIITTEET

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

1 Perusopetusasetus (852/1998) 3 § 2 mom.

2 Perusopetuslaki (628/1998) 9 § 2 mom. ja perusopetusasetus 3 § 2 mom.

3 Perusopetuslaki 2 § ja valtioneuvoston asetus (422/2012)

4 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

5 Perusopetuslaki 47 a § 2 mom. (1267/2013)

6 Perusopetuslaki 3 § 2 mom.

7 Perusopetuslaki 35 a § (1267/2013) sekä 36 § (477/2003) ja 36 a § (1267/2013)

8 Perusopetuslaki 36 § (477/2003) ja 36 a - 36 i § (1267/2013)

9 Perusopetuslaki 29 § (1267/2013)

10 Perusopetuslaki 47 a § (1267/2013)

11 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

12 Perusopetuslaki 40 § ja 41 § (642/2010)

13 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Määräys 104/ 011/2014) Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016

14 Perusopetuslaki 15 § 1 mom.

15 Perusopetusasetus 9 §

16 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 1/011/2014 ja 20/011/2014

17 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 §, Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §

18 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 §

19 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

20 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)