Perusopetuksen opetussuunnitelma

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perusopetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikasteinen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi. Kielelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kielirikasteinen opetus

Kielirikasteisella opetuksella tuetaan oppilaan kielitietoisuuden kasvua. Kielirikasteisen opetuksen toteuttaminen kuvataan kielirikasteista opetusta tarjoavan koulun opetussuunnitelmassa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä