Perusopetuksen opetussuunnitelma

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä