Perusopetuksen opetussuunnitelma

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä