Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

Oppilas vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

T1

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

Oppilas vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

Oppilas tunnistaa eroja kohteliaan ja epäkohteliaan kielenkäytön välillä.

T2

Oppilas osallistuu keskustelutilanteisiin ja oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä sekä kertomaan tunteistaan.

T2

Oppilas osallistuu keskustelutilanteisiin ja oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä sekä kertomaan tunteistaan.

T3

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

T3

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas opettelee ahkerasti lukemaan.

Oppilas lukee sanatasolla sanoja sujuvasti.

Oppilas kartuttaa sana- ja käsitevarantoaan.

T4

Oppilas kartuttaa sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas omaksuu sujuvan mekaanisen lukutaidon.

Oppilas kehittää luetunymmärtämisen taitojaan.

T5

Oppilas tarkastelee ympäristönsä tekstejä ja ymmärtää tapoja ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa.

Oppilas lukee kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta.

Oppilas harjaantuu kertomaan lukemastaan ja kuulemastaan.

T5

Oppilas tarkastelee ympäristönsä tekstejä. Oppilas lukee kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta.

Oppilas osaa kertoa lukemastaan ja kuulemastaan.Oppilas tunnistaa kerronnan peruskäsitteitä.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T6

Oppilaan taito vastata kysymyksiin, kertoa ja kuvailla suullisesti kehittyy. Oppilas ottaa käyttöön erilaisia viestintäkeinoja ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas kehittyy taidoissaan tuottaa suomen kielen rakenteita.

T6

Oppilaan taito vastata kysymyksiin, kertoa ja kuvailla suullisesti kehittyy. Oppilas ottaa käyttöön erilaisia viestintäkeinoja ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas kehittyy taidoissaan tuottaa suomen kielen rakenteita.

T7

Oppilas oppii kirjoittamaan sanoja ja lyhyitä virkkeitä.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

T7

Oppilas oppii kirjoittamaan virkkeitä ja lyhyitä tarinoita ohjatusti.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

T8

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista kynäotetta, kirjoitusasentoa sekä harjaantuu silmän ja käden koordinaatiossa.

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet.

T8

Oppilas tuntee joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia: tuttuja ovat esim. sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9

Oppilas tekee havaintoja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.

Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

T9

Oppilas tekee havaintoja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

T10

Oppilas tutustuu suomenkieliseen lastenkirjallisuuteen, satuperinteeseen muuhun kulttuuritarjontaan ja saa osallisuuden kokemuksia.

T10

Oppilas tutustuu suomenkieliseen lastenkirjallisuuteen, satuperinteeseen muuhun kulttuuritarjontaan ja saa osallisuuden kokemuksia.

T11

Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T11

Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä ja kulttuureita ja oppii arvostamaan niitä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12

Oppilas rakentaa myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana.

T12

Oppilas rakentaa myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana.

T13

Oppilaan kielitaito ja sanavaranto eri oppiaineissa kehittyy.

T13

Oppilaan kielitaito ja sanavaranto eri oppiaineissa kehittyy.

T14

Oppilas tekee huomioita itsestään kielenkäyttäjänä.

T14

Oppilas tekee huomioita itsestään kielenkäyttäjänä ja arvioi omaa kielenoppimistaan.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä