Perusopetuksen opetussuunnitelma

Matematiikan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Matematiikka: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

 

1.lk

2.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas vahvistaa itsetuntemustaan ja harjoittelee kehittymässä olevia taitojaan.

Oppilas oppii huomaamaan oman oppimisensa etenemisen.

T1

Oppilas vahvistaa itsetuntemustaan ja harjoittelee kehittymässä olevia taitojaan.

Oppilas oppii huomaamaan oman oppimisensa etenemisen.

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas harjoittelee matematiikkaa oppimisympäristössä, jossa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla.

Oppilas käyttää vaihtelevia työtapoja. 

T2

Oppilas harjoittelee matematiikkaa oppimisympäristössä, jossa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla. Oppilas käyttää vaihtelevia työtapoja.

Oppilas hankkii monipuolisia matemaattisia kokemuksia lähiympäristössä. Oppilas käyttää oppimisessa erilaisia materiaaleja, konkretiaa, välineitä, pelejä, leikkejä sekä matemaattista keskustelua.

T3

Oppilas rohkaistuu esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Oppilas kielentää havaintojaan ensin omin sanoin ja oppii vähitellen käyttämään matemaattisia ilmauksia. 

T3

Oppilas rohkaistuu esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Oppilas kielentää havaintojaan ensin omin sanoin ja oppii vähitellen käyttämään matemaattisia ilmauksia sekä täsmällistä matemaattista kieltä.

T4

Oppilas harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa.

Oppilas oppii pedagogisesti ohjattujen leikkien ja pelien kautta.

T4

Oppilas harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa.

Oppilas oppii pedagogisesti ohjattujen leikkien ja pelien kautta.

Oppilas kehittää päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T5

Oppilas harjoittelee käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.  

T5

Oppilas oppii käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.

Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä.

T6

Oppilas oppii ymmärtämään kymmenjärjestelmän periaatteen konkreettisten mallien avulla.

Oppilas hallitsee lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. 

T6

Oppilas oppii ymmärtämään kymmenjärjestelmän periaatteen konkreettisten mallien avulla.

Oppilas saa konkreettisten mallien ja välineiden avulla monipuolisia kokemuksia kymmenjärjestelmästä.

T7

Oppilas perehtyy peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuu niiden ominaisuuksiin. 

T7

Oppilas ymmärtää kertolaskun käsitteen ja saa pohjan ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys.

Oppilas tutustuu murtolukuun käsitteenä.

T8

Oppilas harjoittelee sujuvaa luonnollisilla luvuilla laskemista lukualueella 0–20. 

Oppilas harjoittelee käyttämään päässälaskustrategioita.

T8

Oppilas kehittää sujuvaa laskutaitoaan laskettaessa luonnollisilla luvuilla lukualueella 0–100.

Oppilas harjoittelee käyttämään päässälaskustrategioita.

T9

Tunnistamisen lisäksi oppilas oppii rakentamaan ja piirtämään geometrisiä muotoja. 

T9

Tunnistamisen lisäksi oppilas oppii rakentamaan ja piirtämään geometrisiä muotoja.

Oppilas harjoittelee kappaleiden ja tasokuvioiden luokittelua.

T10

Oppilas harjoittelee pituuden ja ajan mittaamista.  

T10

Oppilas harjoittelee pituuden, massan, tilavuuden ja ajan mittaamista sekä niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.

T11

Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin.

Oppilas harjoittelee tietojen keräämistä ja tallentamista häntä itseään kiinnostavista aihepiireistä. 

T11

Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin.

Oppilas harjoittelee tietojen keräämistä ja tallentamista häntä kiinnostavista aihepiireistä.

T12

Oppilas harjoittelee laatimaan toimintaohjeita ja toimimaan niiden mukaan.

T12

Oppilas harjoittelee laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan niiden mukaan.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä