Perusopetuksen opetussuunnitelma

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla.  Matematiikan oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen.

Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen, välineiden, piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymistään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuutta.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa ovat

  • edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa

  • edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä

  • edistyminen laskutaidon sujuvuudessa

  • edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa

  • edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä