Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ympäristöopin vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ympäristöoppi: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas toteuttaa luonnollista uteliaisuuttaan ja kokee ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

T1

Oppilas toteuttaa luonnollista uteliaisuuttaan ja kokee ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

T2

Oppilas iloitsee ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista sekä harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

T2

Oppilas iloitsee ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista sekä harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

T3

Oppilaan ympäristöherkkyys kehittyy ja oppilas opettelee toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä.

T3

Oppilaan ympäristöherkkyys kehittyy ja oppilas opettelee toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee tutkimista, toimimista sekä retkeilyä ja liikkumista lähiympäristössä.

T4

Oppilas harjoittelee tutkimista, toimimista sekä retkeilyä ja liikkumista lähiympäristössä.

T5

Oppilas ihmettelee, kyselee ja käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

T5

Oppilas ihmettelee, kyselee ja käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

T6

Oppilas harjoittelee eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössä. Oppilas käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja esittelee tuloksia eri tavoin, esimerkiksi sanallisesti tai piirtäen.

T6

Oppilas harjoittelee eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössä. Oppilas käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja esittelee tuloksia eri tavoin, esimerkiksi sanallisesti tai piirtäen.

T7

Oppilas harjoittelee materiaalien luokittelua kierrättämisen yhteydessä.

T7

Oppilas harjoittelee kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä sekä elinympäristöjä ja ilmiöitä. Oppilas harjoittelee kuvailemaan, luokittelemaan sekä vertailemaan myös materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä.

T8

Oppilas harjoittelee toimimaan turvallisesti ja noudattamaan annettuja ohjeita sekä hahmottamaan niiden perusteluita.

Oppilas pohtii turvallisuutta vahvistavia tekijöitä.

T8

Oppilas harjoittelee toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita.

T9

Oppilas tutustuu arjen teknologiaan eli arkea helpottaviin teknisiin ratkaisuihin. 

T9

Oppilas tutustuu monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostuu kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien.

T10

Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja. Oppilas harjoittelee oman itsensä ja muiden arvostamista.

T10

Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja. Oppilas harjoittelee oman itsensä ja muiden arvostamista.

T11

Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa.

T11

Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas harjoittelee jäsentämään ympäristöään, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä.

T12

Oppilas harjoittelee jäsentämään ympäristöään, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä.

T13

Oppilas harjoittelee ymmärtämään yksinkertaisia kuvia ja malleja ympäristön kuvaajina.

T13

Oppilas harjoittelee ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina.

T14

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ja perustelemaan näkemyksiään erilaisissa tilanteissa.

T14

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ja perustelemaan näkemyksiään.

T15

Oppilas pohtii mielen hyvinvointia tukevia tekijöitä.

T15

Oppilas pohtii kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä