Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilainen uskonto:

tavoitteet vuosiluokilla 1 - 2

 

1.lk

2.lk

T1

Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

T2

Oppilas tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan.

T3

Oppilas tutustuu kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren väliseen yhteyteen.

T4

Oppilas tutustuu luterilaisen kirkon lisäksi myös muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

T5

Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T6

Oppilas oppii kristillisen etiikan soveltamista.

T7

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.T8Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

T1

Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

T2

Oppilas tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan.

T3

Oppilas ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden.

T4

Oppilas tutustuu luterilaisen kirkon lisäksi myös muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

T5

Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä sekä kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T6

Oppilas oppii kristillisen etiikan soveltamista.

T7

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8

Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä