Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa häntä ympäröivää uskonnollista maailmaa: rakennuksia, esineistöä ja symboleja. Oppilas tunnistaa Raamatun ja virsikirjan.

Oppilas tunnistaa jonkin verran ympäröivää uskonnollista maailmaa: rakennuksia, esineistöä ja symboleja. Oppilas tietää Raamatun ja virsikirjan.

T2 Oppilas tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas on tutustunut luterilaiseen kirkkorakennukseen sekä seurakunnan toimintaan, erityisesti lapsityöhön.

Oppilas on tutustunut luterilaisen seurakunnan toimintaan sekä kirkkorakennukseen.

T3 Oppilas tutustuu kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren väliseen yhteyteen.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää kirkkovuoden (joulu ja pääsiäinen) ja Jeesuksen elämänkaaren väliseen yhteyteen.

Oppilas tietää, että Jeesuksen elämällä on yhteys kirkkovuoden juhliin.

T4 Oppilas tutustuu luterilaisen kirkon lisäksi myös muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tiedostaa, että luterilaisen kirkon lisäksi on myös muita kristillisiä kirkkoja ja katsomuksia.

Oppilaalla on alustava käsitys siitä, että luterilaisen kirkon lisäksi on myös muita kristillisiä kirkkoja ja katsomuksia.

T5 Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas tarvitsee tukea ilmaistakseen ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T6 Oppilas oppii kristillisen etiikan soveltamista.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on harjoitellut kristillisen etiikan soveltamista seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja -antaminen.

Oppilas tunnistaa luomiskertomuksen.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristillisen etiikan soveltamissa seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja

-antaminen.

Oppilas on tutustunut luomiskertomukseen.

T7 Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8 Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kuuntelee muita. Oppilas perustelee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja kokemusten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa häntä ympäröivää uskonnollista maailmaa: rakennuksia, esineistöä ja symboleja. Oppilas tietää, mikä on Raamattu ja tunnistaa sen rakenteen.

Oppilas tunnistaa alustavasti häntä ympäröivää uskonnollista maailmaa, rakennuksia, esineistöä ja symboleja. Oppilas tunnistaa Raamatun.

T2 Oppilas tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää ja tunnistaa kirkollisia toimituksia (kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, vihkiminen ja hautaan siunaaminen). Oppilas tuntee diakoniatyö-käsitteen.

Oppilas tietää, että kirkossa on erilaisia kirkollisia toimituksia (kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, vihkiminen ja hautaan siunaaminen).

T3 Oppilas ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas ymmärtää alustavasti kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden.

Oppilas ymmärtää, että Jeesuksen elämällä on yhteys kirkkovuoden juhliin.

T4 Oppilas tutustuu luterilaisen kirkon lisäksi myös muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi. Oppilas tunnistaa kohtaamiaan uskontoja.

Oppilaalla on alustava käsitys siitä, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi.

T5 Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä sekä kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T6 Oppilas oppii kristillisen etiikan soveltamista.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on harjoitellut kristillisen etiikan soveltamista seuraaviin teemoihin: ilo, kiitos, omatunto.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristillisen etiikan soveltamissa seuraaviin teemoihin: ilo, kiitos, omatunto.

T7 Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8 Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kuuntelee muita. Oppilas perustelee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja kokemusten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä