Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa elämää. Tutustutaan alustavasti oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin. Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan omaan seurakuntaan sekä ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testamentin kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ortodoksinen uskonto: sisällöt vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja sen historia. Tutustutaan alustavasti ortodoksiseen kirkkovuoteen tapahtumaikonien sekä troparien kautta. Tutustutaan ortodoksiseen kirkkoon, sen esineistöön ja symboleihin, kuten ristiin, ikoniin, tuohukseen ja lampukkaan. Tutustutaan ortodoksiseen rukouskäytäntöön ja rukousperinteeseen, kuten Herran rukoukseen, Herra armahda, Pyhä Jumala, Taivaallinen Kuningas ja pääsiäistropariin.

Tarkastellaan Pyhää Kolminaisuutta. Tutustutaan Jumalaan ja Jeesukseen Jumalan Poikana. Tutkitaan Jeesuksen elämää kirkkovuoden tärkeimpien juhlien ja ikonien kautta. Tutustutaan enkeleihin. Tarkastellaan alustavasti Raamattua ja sen rakennetta. Tutustutaan ortodoksiseen pääsiäiseen, sen sanomaan ja sen vieton perinteisiin. Tarkastellaan virpomisperinnettä ortodoksisesta näkökulmasta. Opetuksessa tarkastellaan tärkeimpien pyhien ihmisten elämää ja niiden merkitystä, esimerkiksi Pyhä Nikolaosta.

Tutustutaan omaan seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta. Tarkastellaan alustavasti kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan alustavasti ehtoollisen mysteerioon.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja sen historia. Tarkastellaan ortodoksista kirkkovuotta tapahtumaikonien ja pyhien ihmisten ikonien sekä troparien kautta. Tuodaan esille, että ortodoksiseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä sekä paastonaikoja kuten joulupaasto ja suuri paasto. Kirkkovuodesta tarkastellaan erityisesti teofaniaa ja palmusunnuntaita.

Tutustutaan kirkkoon rakennuksena, jossa on eri osia. Tarkastellaan kirkon esineistöä kuten kirkkolippua, analogia ja vainajienmuistelupöytää. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta. Ymmärretään, että on olemassa erilaisia ortodoksisia jumalanpalveluksia ja toimituksia, kuten liturgia ja hautajaiset. Tutustutaan ortodoksiseen rukouskäytäntöön ja rukousperinteeseen kuten Herran rukoukseen ja Jeesuksen rukoukseen. Käsitellään alustavasti ortodoksisen kirkon mysteerioita kuten kastetta ja mirhavoitelua.

Ymmärretään että Raamattu on kirkon kirja, joka jakaantuu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Tutustutaan Raamatun sisällöistä erityisesti apostoleihin, evankeliumeihin ja niiden kirjoittajiin. Tarkastellaan Neitsyt Mariaa Jumalansynnyttäjänä. Tuodaan esille ortodoksinen nimipäiväperinne ja tutustutaan oppilaan omaan taivaalliseen esirukoilijaan.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oman uskonnon lisäksi on olemassa muitakin uskontoja tai uskonnottomuutta ja että ne voivat esiintyä omassa perheessä ja luokassa. Opetuksessa tarkastellaan koulussa vietettäviä juhlia ortodoksisesta näkökulmasta.

Huomataan, että maailmanlaajuisen ortodoksisen kirkon sisällä on erilaisia perinteitä. Tutustutaan oppilaiden kohtaamiin uskontoihin ja kirkkoihin Suomessa ja maailmalla. Opetuksessa huomioidaan uskonnottomuus. Tutustutaan alustavasti juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon pääpiirteisiin. Opetuksessa tarkastellaan koulussa vietettäviä juhlia ortodoksisesta näkökulmasta.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan ortodoksiseen ihmiskäsitykseen luomiskertomuksen kautta. Aiheen käsittelyssä huomioidaan ortodoksisen kirkkovuoden alku ja Luomakunnan päivä. Korostetaan, että jokainen ihminen on arvokas sellaisenaan riippumatta taustastaan, taidoistaan tai muista ominaisuuksistaan. Ohjataan oppilasta pohtimaan valintojen tekemistä sekä omien tekojen vastuullisuutta ja ympäristön kunnioittamista.

Opetuksessa tarkastellaan eettisiä kysymyksiä Raamatun kertomusten ja pyhien ihmisten elämän kautta, esimerkiksi Pyhä Nikolaos. Tutustutaan ortodoksiseen käsitykseen elämästä ja kuolemasta. Pohditaan huolenpitoa, toisesta välittämistä, anteeksiantamista ja -pyytämistä sekä rakkautta. Keskeinen teema on toisen ihmisen kunnioittaminen. Tarkastellaan ihmisoikeuksia lapsen näkökulmasta.

Opetuksessa tarkastellaan eettisiä kysymyksiä pyhien ihmisten elämän ja Raamatun kertomusten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias Samarialainen. Keskeisiä teemoja ovat hyvä elämä, vastuu ympäristöstä ja omasta itsestä. Ymmärretään ortodoksisen paaston eettinen puoli kuten hyvän tekeminen.

Pohditaan myös oppilaan omassa elämässä esiintyviä eettisiä teemoja kuten eriarvoisuutta, samanarvoisuutta ja avuliaisuutta. Tutustutaan omantunnon käsitteeseen. Ohjataan oppilasta pohtimaan omien tekojen vastuullisuutta sekä ympäristön kunnioittamista. Tarkastellaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta ja sen ilmenemistä lapsen omassa elämässä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä