Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6)

1. lk

T1Oppilaassa herää mielenkiinto ortodoksisen uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tietää oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

Oppilas tunnistaa jonkin verran oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

T2 Oppilas tutustuu Raamattuun, keskeisiin ortodoksisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa Raamatun, keskeiset ortodoksiset käsitteet, kertomukset ja symbolit.

Oppilas on tutustunut Raamattuun, keskeisiin ortodoksisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.

T3 Oppilas tutustuu ortodoksisiin tapoihin ja kirkkovuoden kiertoon. Oppilas tutustuu juhlien sisältöön ja niiden erilaisiin viettotapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää ortodoksisen kirkkovuoden (joulu ja pääsiäinen) ja Jeesuksen elämänkaaren väliseen yhteyteen. Oppilas tunnistaa juhlien viettämiseen liittyviä tapoja.

Oppilas tietää, että Jeesuksen elämällä on yhteys ortodoksisen kirkkovuoden juhliin. Oppilas on tutustunut juhlien viettämiseen liittyviin tapoihin.

T4 Oppilas tietää, että on olemassa myös muita uskontoja kuin oma uskonto ja on olemassa myös muita katsomuksia.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tiedostaa, että ortodoksisen uskonnon lisäksi on myös muita uskontoja ja katsomuksia.

Oppilaalla on alustava käsitys siitä, että ortodoksisen uskonnon lisäksi on myös muita uskontoja ja katsomuksia.

T5 Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan heidän ajatuksiaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas tarvitsee tukea ilmaistakseen ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T6 Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan sekä pyrkii kunnioittamaan toisen ajatuksia. Oppilas harjoittelee tunnistamaan oikean ja väärän.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on harjoitellut kristillisen etiikan soveltamista seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja – antaminen.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristillisen etiikan soveltamissa seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja – antaminen.

T7 Oppilas osaa nimetä asioita, joista hän voi ottaa vastuuta omassa arjessaan. Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8 Oppilas rohkaistuu kertomaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisen kertomaa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas tietää, että ihmiset voivat olla monista asioista eri mieltä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kuuntelee muita. Oppilas perustelee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja kokemusten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6)

2.lk

T1Oppilaassa herää mielenkiinto ortodoksisen uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tuntee oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

Oppilas tunnistaa jonkin verran oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

T2 Oppilasta tutustuu Raamatun kertomuksiin. Oppilas tunnistaa oman uskonnon keskeisiä ortodoksisia käsitteitä, kertomuksia ja symboleita.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa Raamatun ja sen kertomuksia, keskeisiä ortodoksisia käsitteitä ja symboleja.

Oppilas on tutustunut Raamattuun ja sen kertomuksiin, keskeisiin ortodoksisiin käsitteisiin ja symboleihin.

T3 Oppilas tietää, miksi keskeisiä ortodoksisia juhlapyhiä vietetään. Oppilas tutustuu ortodoksisiin perinteisiin ja tapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas ymmärtää alustavasti ortodoksisen kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden.

Oppilas tietää juhlien viettämiseen liittyviin tapoihin.

Oppilas ymmärtää, että Jeesuksen elämällä on yhteys ortodoksisen kirkkovuoden juhliin. Oppilas on tutustunut juhlien viettämiseen liittyviin tapoihin.

T4 Oppilasta tutustuu alustavasti luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin. Oppilas osaa nimetä joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja oman sekä toisen uskonnon tavoissa ja juhlaperinteissä.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi. Oppilas tunnistaa kohtaamiaan uskontoja.

Oppilaalla on alustava käsitys siitä, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi.

T5 Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan

heidän ajatuksiaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T6 Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas ymmärtää että on olemassa erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia. Oppilas osaa kunnioittaa erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ymmärtääkseen että on erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia.

T7 Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin. Oppilas osaa nimetä joitakin tapoja, joilla hän voi huolehtia ympäristöstä ja luonnosta.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8 Oppilas rohkaistuu kertomaan ja perustelemaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisen kertomaa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas harjoittelee ymmärtämään myös eriäviä mielipiteitä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kuuntelee muita. Oppilas perustelee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja kokemusten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä