Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolinen uskonto : tavoitteet vuosiluokilla 1 - 2

 

1.lk

2.lk

T1

Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

T2

Oppilas tutustuu katolisen uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.

T3

Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen, juhliin ja tapoihin.

T4

Oppilasta tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin.

T5

Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

T6

Oppilasta toimii oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

T7

Oppilasta ohjataan eettiseen pohdintaan katolisen kirkon opin pohjalta sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta.

T8

Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

T1

Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

T2

Oppilas tutustuu katoliseen kirkkoon, seurakunnan toimintaan ja joihinkin kirkossa oleviin esineisiin.

T3

Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen Jeesuksen elämän tapahtumien kautta sekä kirkon juhliin ja katolisiin tapoihin.

T4

Oppilas tutustuu luomakuntaan Jumalan lahjana ihmisille. Kannustetaan oppilasta tutustumaan muihin kristillisiin kirkkoihin ja uskontoihin.

T5

Oppilas tunnistaa ja ilmaisee omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä luottamaan itseensä.

T6

Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

T7

Oppilasta ohjataan katoliseen eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta.

T8

Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä