Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islam: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

 

1.lk

2.lk

T1

Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

T2

Oppilas tutustuu moskeijaan ja sen toimintaan, pyhiin kertomuksiin, islamin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin.

T3

Oppilas tutustuu islamilaiseen vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin.

T4

Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontoihin ja katsomuksiin sekä juhlaperinteisiin.

T5

Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ja tunnistamaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T6

Oppilas oppii islamilaisen etiikan soveltamista.

T7

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.T8Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

T1

Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

T2

Oppilas tutustuu moskeijaan ja sen toimintaan, pyhiin kertomuksiin, islamin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin.

T3

Oppilas tutustuu islamilaiseen vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin.

T4

Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontoihin ja katsomuksiin sekä juhlaperinteisiin.

T5

Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä sekä kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ja tunnistamaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

T6

Oppilas oppii islamilaisen etiikan soveltamista.

T7

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8

Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan islamiin oman perheen kautta. Opiskellaan alustavasti

islamilaisen kalenterin juhlat sekä ihmisen elämänkaareen liittyvät perinteet. Sisältöjen

valinnassa keskeisiä ovat islamin opin perusteet: Jumalan ykseys, profeetat, pyhät kirjat, usko

näkymättömään. Tutustutaan alustavasti Koraaniin ja perimätietoon sekä Islamilaiseen yhteisöön.

Tarkastellaan islamin monimuotoisuutta ilmiönä sekä moskeijan merkitystä muslimeille. Pohditaan

muslimin uskonnollisia velvollisuuksia.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin

uskontoihin, niiden pyhiin rakennuksiin, juhlaperinteisiin sekä uskonnottomaan tapakulttuuriin.

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaari ja siihen liittyvät elämänkysymykset.

Keskeisiä sisältöjä ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet.

Pohditaan toisen asemaan eläytymistä. Tutustutaan islamin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perhe-elämässä.

Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Keskeisinä opittavina

sisältöinä ovat hyvän elämän perusteet islamissa. Lisäksi tarkastellaan oman perheen tapakulttuuria ja

pohditaan erilaisuuden hyväksymistä.

Tampere

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä