Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islamin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ympäröivää uskonnollista maailmaa perheen ja juhlien kautta.

Oppilas tunnistaa jonkin verran häntä ympäröivää uskonnollista maailmaa perheen ja juhlien kautta.

T2 Oppilas tutustuu moskeijaan ja sen toimintaan, pyhiin kertomuksiin, islamin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa moskeijan, pyhiä kertomuksia, islamin käsitteitä ja symboleja. Oppilas tietää, mikä on Koraani.

Oppilas tunnistaa moskeijan, jonkin verran pyhiä kertomuksia, islamin käsitteitä ja symboleja. Oppilas tunnistaa Koraanin.

T3 Oppilas tutustuu islamilaiseen vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää juhlien yhteyden islamiin ja tuntee islamiin liittyviä tapoja.

Oppilas tunnistaa islamilaisia juhlia ja niihin liittyviä tapoja.

T4 Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontoihin ja katsomuksiin sekä juhlaperinteisiin.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tiedostaa, että islamin ohella on myös muita uskontoja, katsomuksia ja erilaisia juhlaperinteitä.

Oppilas tiedostaa alustavasti, että islamin ohella on myös muita uskontoja, katsomuksia ja erilaisia juhlaperinteitä.

T5 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ja tunnistamaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas tarvitsee tukea ilmaistakseen ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T6 Oppilas oppii islamilaisen etiikan soveltamista.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on harjoitellut islamilaisen etiikan soveltamista seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja – antaminen.

Oppilas tarvitsee vielä tukea islamilaisen etiikan soveltamisessa seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja – antaminen.

T7 Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kuuntelee muita. Oppilas perustelee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja kokemusten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.

Islamin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ympäröivää uskonnollista maailmaa perheen ja juhlien kautta.

Oppilas tunnistaa jonkin verran häntä ympäröivää uskonnollista maailmaa perheen ja juhlien kautta.

T2 Oppilas tutustuu moskeijaan ja sen toimintaan, pyhiin kertomuksiin, islamin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa moskeijan, pyhiä paikkoja, pyhiä kertomuksia, islamin käsitteitä ja symboleja. Oppilas tietää, mikä on Koraani ja tuntee sen rakennetta.

Oppilas tunnistaa moskeijan ja jonkin verran pyhiä paikkoja, pyhiä kertomuksia, islamin käsitteitä ja symboleja. Oppilas tietää, mikä on Koraani.

T3 Oppilas tutustuu islamilaiseen vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää juhlien yhteyden islamiin ja tuntee islamiin liittyviä tapoja.

Oppilas tunnistaa islamilaisia juhlia ja niihin liittyviä tapoja.

T4 Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontoihin ja katsomuksiin sekä juhlaperinteisiin.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tiedostaa, että islamin ohella on myös muita uskontoja, katsomuksia ja erilaisia juhlaperinteitä.

Oppilas tiedostaa alustavasti, että islamin ohella on myös muita uskontoja, katsomuksia ja erilaisia juhlaperinteitä.

T5 Oppilas oppii luottamaan itseensä ja elämäänsä sekä kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ja tunnistamaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas tarvitsee tukea ilmaistakseen ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T6 Oppilas oppii islamilaisen etiikan soveltamista.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on harjoitellut islamilaisen etiikan soveltamista seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja – antaminen.

Oppilas tarvitsee vielä tukea islamilaisen etiikan soveltamisessa seuraaviin teemoihin: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja – antaminen.

T7 Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

T8 Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksiaan sekä kuuntelee muita. Oppilas perustelee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja kokemusten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä