Perusopetuksen opetussuunnitelma

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

S1-S4

L1, L2, L4

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

S2

L1, L2, L7

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua

S1

L1, L2, L7

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

S1-S4

L1, L2, L7

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

S1-S4

L1, L3, L4

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

S1-S4

L1, L3, L7

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

S2

L2, L4

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

S1-S4

L2, L3, L7

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

S4

L3, L5, L7

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä