Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustieto: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

T1

Oppilas oppii kuuntelu- ja keskustelutaitoja.

T2

Oppilas harjoittelee tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä. Oppilas oppii käsittelemään ristiriitatilanteita.

T3

Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan ja osoittaa arvostavansa muiden ajattelua.

T4

Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja kuuntelemalla toisia ja tekemällä kysymyksiä.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurin juuria ja monimuotoisuutta.

T6

Oppilas harjoittelee eettistä pohdintaa.

T7

Oppilas tutustuu alustavasti lähiympäristönsä tapoihin.

T8

Oppilas harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta.

T9

Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ympäristöä ja luontoa.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä