Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas oppii kuuntelu- ja keskustelutaitoja.

S1-S4

Vuorovaikutustaidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu rohkeasti vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Oppilas osallistuu vain vähän erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla.

T2 Oppilas harjoittelee tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä. Oppilas oppii käsittelemään ristiriitatilanteita.

S2

Vuorovaikutustaidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin tunteita.

Oppilas tunnistaa vain muutamia tunteita.

T3 Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan ja osoittaa arvostavansa

muiden ajattelua.

S1

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osoittaa kuuntelevansa muita.

Oppilas osoittaa vaihtelevasti kuuntelevansa muita.

T4 Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja kuuntelemalla toisia ja tekemällä kysymyksiä.

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi.

Oppilas osaa esittää kysymyksiä ja perusteltuja väitteitä.

Oppilas ei juurikaan osaa esittää perusteltuja väitteitä.

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurin juuria ja monimuotoisuutta.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa kertoa oman kulttuurin juurista.

Oppilas kertoo oman kulttuurin juurista hyvin vähän.

T6 Oppilas harjoittelee eettistä pohdintaa.

S1-S4

Etiikka

Oppilas osaa erotella oikean ja väärän toisistaan ja osaa kertoa niistä esimerkkejä.

Oppilas ei aina osaa erotella oikeaa ja väärää toisistaan eikä osaa kertoa niistä esimerkkejä.

T7 Oppilas tutustuu alustavasti lähiympäristönsä tapoihin.

S2

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä joitakin lähiympäristönsä katsomuksellisia ilmiöitä.

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä jonkin lähiympäristönsä katsomuksellisen ilmiön.

T8 Oppilas harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osallistuu aktiivisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Oppilas osallistuu jonkin verran tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

T9 Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ympäristöä ja luontoa.

S4

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osaa nimetä joitakin omaa ympäristöä ja luontoa suojelevia asioita.

Oppilas osaa nimetä jonkun omaa ympäristöä ja luontoa suojelevan asian.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas oppii kuuntelu- ja keskustelutaitoja.

S1-S4

Vuorovaikutustaidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu rohkeasti vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Oppilas osallistuu vain vähän erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla.

T2 Oppilas harjoittelee tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä. Oppilas oppii käsittelemään ristiriitatilanteita.

S2

Vuorovaikutustaidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin tunteita.

Oppilas tunnistaa vain muutamia tunteita.

T3 Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan ja osoittaa arvostavansa muiden ajattelua.

S1

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osoittaa kuuntelevansa muita.

Oppilas osoittaa vaihtelevasti kuuntelevansa muita.

T4 Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja kuuntelemalla toisia ja tekemällä kysymyksiä.

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Oppilas osaa esittää kysymyksiä ja perusteltuja väitteitä.

Oppilas ei juurikaan osaa esittää perusteltuja väitteitä.

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurin juuria ja monimuotoisuutta.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa kertoa oman kulttuurin juurista.

Oppilas kertoo oman kulttuurin juurista hyvin vähän.

T6 Oppilas harjoittelee eettistä pohdintaa.

S1-S4

Etiikka

Oppilas osaa erotella oikean ja väärän toisistaan ja osaa kertoa niistä esimerkkejä.

Oppilas ei aina osaa erotella oikeaa ja väärää toisistaan eikä osaa kertoa niistä esimerkkejä.

T7 Oppilas tutustuu alustavasti lähiympäristönsä tapoihin.

S2

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä joitakin lähiympäristönsä katsomuksellisia ilmiöitä.

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä jonkin lähiympäristönsä katsomuksellisen ilmiön.

T8 Oppilas harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osallistuu aktiivisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Oppilas osallistuu jonkin verran tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

T9 Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ympäristöä ja luontoa.

S4

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin omaa ympäristöä ja luontoa suojelevia asioita. Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä jonkun lähiympäristönsä katsomuksellisen ilmiön.

Oppilas osaa nimetä ja selittää jonkin omaa ympäristöä ja luontoa suojelevan asian.