Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikki: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

 

1.lk

2.lk

Osallisuus

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Musisointi ja luova tuottaminen

Musisointi ja luova tuottaminen

T2

Oppilas tutustuu luonnolliseen äänenkäyttöön laulaen ja puhuen.Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

T3

Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

T4

Oppilas harjoittelee rytmistä keksintää ja improvisointia ryhmän jäsenenä liikkuen, soittaen ja laulaen.

T2

Oppilas tutustuu luonnolliseen äänenkäyttöön laulaen ja puhuen.

Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

T3

Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

T4

Oppilas harjoittelee rytmistä keksintää ja improvisointia ryhmän jäsenenä liikkuen, soittaen ja laulaen.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5

Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (erityisesti lastenmusiikista).

T6

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

T5

Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (erityisesti lastenmusiikista).

T6

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7

Oppilas harjoittelee soitinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

T7

Oppilas harjoittelee soitinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee yhteisen tavoitteen asettamista sekä esityksen valmistamista ryhmänä.

T8

Oppilas harjoittelee yhteisen tavoitteen asettamista sekä esityksen valmistamista ryhmänä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä