Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikki: sisällöt vuosiluokilla 1-2

 

1.lk

2.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

Työtavoissa korostuu leikinomaisuus. Pyritään laulamaan mahdollisimman paljon. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen äänenkäyttöön. Kiinnitetään huomioita siihen, että laulut ovat oppilaan äänenkorkeuteen sopivia. Tutustutaan keho- ja rytmisoittimien soittamiseen. Oppilasta osallistetaan kuuntelussa mm. liikkeellä ja kehorytmeillä. Hyödynnetään keho- ja rytmisoittimia musiikillisessa keksinnässä, kuten äänimaisemien tekemisessä.

Työtavoissa korostuu leikinomaisuus. Pyritään laulamaan mahdollisimman paljon. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen äänenkäyttöön. Kiinnitetään huomioita siihen, että laulut ovat oppilaan äänenkorkeuteen sopivia. Tutustutaan keho- ja rytmisoittimien soittamiseen. Oppilasta osallistetaan kuuntelussa mm. liikkeellä ja kehorytmeillä. Hyödynnetään keho- ja rytmisoittimia musiikillisessa keksinnässä, kuten äänimaisemien tekemisessä.

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

Tutustutaan seuraaviin musiikin peruskäsitteisiin: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti. Tutustutaan soittimien ääniin. Tehdään perussykettä vahvistavia rytmiharjoituksia.

Tutustutaan seuraaviin musiikin peruskäsitteisiin: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti. Tutustutaan soittimien ääniin. Tehdään perussykettä vahvistavia rytmiharjoituksia.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomioita lauluasentoon istuessa ja seistessä. Havainnoidaan arjen ääniympäristöjä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan teknologisia sovelluksia. Keskustellaan kuunnellusta musiikista.

Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomioita lauluasentoon istuessa ja seistessä. Havainnoidaan arjen ääniympäristöjä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan teknologisia sovelluksia. Keskustellaan kuunnellusta musiikista.

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat, kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut, kuten Maamme tai Suvivirsi, osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa.

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat, kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut, kuten Maamme tai Suvivirsi, osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä