Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

S1-S4

Edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä

Oppilas on harjoitellut toimimaan ja musiikillisen ryhmän jäsenenä sekä osallistunut musisointiin musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa harjoitella musiikillisen ryhmän jäsenenä toimimista eikä hän pääsääntöisesti ole osallistunut musisointiin.

Musisointi ja luova tuottaminen

T2 Oppilas tutustuu luonnolliseen äänenkäyttöön laulaen ja puhuen. Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

S1-S4

Edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta

Oppilas on harjoitellut keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita ja edistynyt musiikkikäsitteiden hahmottamisessa soittamisen yhteydessä. Oppilas on tehnyt perussykettä vahvistavia rytmiharjoituksia.

Keho- ja rytmisoittimien soittaminen ja musiikkikäsitteiden hahmottaminen soittamisen yhteydessä on oppilaalle haastavaa. Oppilaan on vaikeaa osallistua perussykettä vahvistaviin rytmiharjoituksiin.

T3 Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkiliikunta ja musiikin kuuntelu

Oppilas on osallistunut musiikin kuunteluun leikin ja liikkeen avulla ja edistynyt musiikkikäsitteiden hahmottamisessa kuuntelun yhteydessä. Oppilas on tutustunut soittimien ääniin.

Oppilas on osallistunut harvoin musiikin kuunteluun leikin ja liikkeen avulla ja edistynyt vähäisesti musiikkikäsitteiden hahmottamisessa kuuntelun yhteydessä.

T4 Oppilas harjoittelee rytmistä keksintää ja improvisointia ryhmän jäsenenä liikkuen, soittaen ja laulaen.

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas on osallistunut rytmisen keksinnän ja improvisoinnin harjoitteluun ryhmän jäsenenä.

Oppilas on harvoin osallistunut

rytmisen keksinnän ja improvisoinnin harjoitteluun ryhmän jäsenenä.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (erityisesti lastenmusiikista).

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas on kuunnellut monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista.

Oppilas on harvoin osallistunut ikäkauteen sopivan musiikin kuunteluun.

T6 Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas hahmottaa useimmat seuraavista musiikin peruskäsitteistä musisoinnin yhteydessä: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti.

Oppilas hahmottaa vain joitakin seuraavista musiikin peruskäsitteistä musisoinnin yhteydessä: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 Oppilas harjoittelee soitinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas on osallistunut soittimien asiamukaisen käsittelyn harjoitteluun ja on pääsääntöisesti osannut toimia ohjeiden mukaan.

Oppilaalle on haastavaa osallistua soittimien asianmukaisen käsittelyn harjoitteluun. Oppilaalle on haastavaa toimia ohjeiden mukaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 Oppilas harjoittelee yhteisen tavoitteen asettamista sekä esityksen valmistamista ryhmänä.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas on osallistunut yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamisen harjoitteluun sekä osallistunut esityksen valmistamiseen yhdessä muiden kanssa.

Oppilaalle on haastavaa yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamisen harjoittelu eikä hän pääsääntöisesti ole osallistunut esityksen valmistamiseen yhdessä muiden kanssa.

Musiikin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1 Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

S1-S4

Edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä

Oppilas on harjoitellut toimimaan ja musiikillisen ryhmän jäsenenä sekä osallistunut musisointiin musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa harjoitella musiikillisen ryhmän jäsenenä toimimista eikä hän pääsääntöisesti ole osallistunut musisointiin.

Musisointi ja luova tuottaminen

T2 Oppilas tutustuu luonnolliseen äänenkäyttöön laulaen ja puhuen. Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

S1-S4

Edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta

Oppilas on harjoitellut keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita ja edistynyt musiikkikäsitteiden hahmottamisessa soittamisen yhteydessä. Oppilas on tehnyt perussykettä vahvistavia rytmiharjoituksia.

Keho- ja rytmisoittimien soittaminen ja musiikkikäsitteiden hahmottaminen soittamisen yhteydessä on oppilaalle haastavaa. Oppilaan on vaikeaa osallistua perussykettä vahvistaviin rytmiharjoituksiin.

T3 Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkiliikunta ja musiikin kuuntelu

Oppilas on osallistunut musiikin kuunteluun leikin ja liikkeen avulla ja edistynyt musiikkikäsitteiden hahmottamisessa kuuntelun yhteydessä. Oppilas on tutustunut soittimien ääniin.

Oppilas on osallistunut harvoin musiikin kuunteluun leikin ja liikkeen avulla ja edistynyt vähäisesti musiikkikäsitteiden hahmottamisessa kuuntelun yhteydessä.

T4 Oppilas harjoittelee rytmistä keksintää ja improvisointia ryhmän jäsenenä liikkuen, soittaen ja laulaen.

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas on osallistunut rytmisen keksinnän ja improvisoinnin harjoitteluun ryhmän jäsenenä.

Oppilas on harvoin osallistunut

rytmisen keksinnän ja improvisoinnin harjoitteluun ryhmän jäsenenä.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (erityisesti lastenmusiikista).

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas on kuunnellut monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista.

Oppilas on harvoin osallistunut ikäkauteen sopivan musiikin kuunteluun.

T6 Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas hahmottaa useimmat seuraavista musiikin peruskäsitteistä musisoinnin yhteydessä: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti.

Oppilas hahmottaa vain joitakin seuraavista musiikin peruskäsitteistä musisoinnin yhteydessä: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 Oppilas harjoittelee soitinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas on osallistunut soittimien asiamukaisen käsittelyn harjoitteluun ja on pääsääntöisesti osannut toimia ohjeiden mukaan.

Oppilaalle on haastavaa osallistua soittimien asianmukaisen käsittelyn harjoitteluun. Oppilaalle on haastavaa toimia ohjeiden mukaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppilas harjoittelee yhteisen tavoitteen asettamista sekä esityksen valmistamista ryhmänä.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas on osallistunut yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamisen harjoitteluun sekä osallistunut esityksen valmistamiseen yhdessä muiden kanssa.

Oppilaalle on haastavaa yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamisen harjoittelu eikä hän pääsääntöisesti ole osallistunut esityksen valmistamiseen yhdessä muiden kanssa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä