Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataide: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas havainnoi eri aistein itseään, ympäristöään, taidetta ja lastenkulttuurin kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

T2

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista.T3Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

T1

Oppilas havainnoi eri aistein itseään, rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä, taidetta ja lastenkulttuurin kuvamaailmoja. Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

T2

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista.T3Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Kuvallinen tuottaminen

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas tutustuu ja harjoittelee monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen keinoja käyttäen työtapoina esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, kolmiulotteista ilmaisua ja erilaisia mediavälineitä. Oppilas tutustuu erilaisten työtapojen kautta kuvan tekemisen materiaaleihin.

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään yksin ja yhdessä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä kokee iloa ja onnistumista omasta työstään.

T6

Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja, esimerkiksi muodon, koon, sommittelun ja värin ilmenemistä, omissa ja muiden kuvissa.

Oppilas tutustuu ja käyttää päävärejä sekä kylmiä ja lämpimiä värejä.

Oppilas harjoittelee kuvaamisen keinoista pareja iso - pieni sekä lähellä - kaukana.

Oppilas harjoittelee symmetrian hahmottamista omissa kuvissaan.

Oppilas harjoittelee ihmisen kehon osien kuvaamista.

T4

Oppilas tutustuu ja harjoittelee monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen keinoja käyttäen työtapoina esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, kolmiulotteista ilmaisua ja erilaisia mediavälineitä.Oppilas tutustuu erilaisten työtapojen kautta kuvan tekemisen materiaaleihin.

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään yksin ja yhdessä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä kokee iloa ja onnistumista omasta työstään.

T6

Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja, esimerkiksi muotoa, kokoa, sommittelua ja väriä, omissa ja muiden kuvissa.

Oppilas tutustuu ja käyttää välivärejä ja väriympyrää.

Oppilas harjoittelee laveeraamista.

Oppilas harjoittelee kuvaamisen keinoista paria edessä - takana.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa ornamentiikkaa.

Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista liikkeessä.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas tarkastelee ja keskustelee erilaisista kuvatyypeistä, esimerkiksi mainoskuvista, valokuvista ja taidekuvista.Oppilas tarkastelee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukaisuutta.

T8

Oppilas kiinnostuu ja arvostaa omaa ja muiden kulttuuria, työskentelyä sekä kuvallisia tuotoksia. Oppilas tarkastelee ja kuvaa omasta elinympäristöstään tuttuja (vaatetus, lelut, arkipäivän tuotteet) visuaalisia tuotteita ja kuvia.

T9

Oppilas tarkastelee elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia sekä ilmaisee monipuolisilla kuvallisilla keinoilla vuoden kiertoon liittyviä juhlakulttuureja.Oppilas havainnoi ympäristön visuaalista ilmettä eri vuodenaikoina, esimerkiksi luonnon eri värisävyjä.

T7

Oppilas tarkastelee ja keskustelee erilaisista kuvatyypeistä, esimerkiksi mainoskuvista, valokuvista ja taidekuvista. Oppilas käyttää muodon, koon, sommittelun ja värin peruskäsitteitä. Oppilas tarkastelee kuvien todenmukaisuutta.

T8

Oppilas kiinnostuu ja arvostaa omaa ja muiden kulttuuria, työskentelyä sekä kuvallisia tuotoksia. Oppilas tarkastelee ja kuvaa omasta elinympäristöstään tuttuja (vaatetus, lelut, arkipäivän tuotteet) visuaalisia tuotteita ja kuvia.

T9

Oppilas tarkastelee ja ilmaisee monipuolisilla kuvallisilla keinoilla eri juhlakulttuureja ja vuoden kiertoa.Oppilas havainnoi ympäristön visuaalista ilmettä eri vuodenaikoina, esimerkiksi luonnon eri värisävyjä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta.

T11

Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas kiinnostuu käyttämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

T10

Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta.

T11

Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas kiinnostuu käyttämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä