Perusopetuksen opetussuunnitelma

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat

  • edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle

  • edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa

  • edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa

  • edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä