Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityö: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

T1

Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä sekä keksivästä ja kokeilevasta käsityöstä.

T2

Oppilas harjoittelee hahmottamaan käsityöprosessin kokonaisuutta.

Oppilas harjoittelee kertomaan omista ideoistaan ja käsityön tekemisestään sekä esittelemään valmistamaansa tuotetta. T3

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita.

T4

Oppilas harjoittelee työstämään erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

T5

Oppilas tunnistaa onnistumisia ja omien ideoidensa vaikutuksia.

 

T1

Oppilas kiinnostuu ja innostuu käsin tekemisestä ja hänessä herää uteliaisuus keksivään ja kokeilevaan käsityöhön.

T2

Oppilas harjoittelee ymmärtämään kokonaisen käsityöprosessin vaiheet.

Oppilas harjoittelee kertomaan suunnitelmastaan piirtämällä tai muotoilemalla ja kertomaan käsityön tekemisestä sekä valmiista tuotteesta.

T3

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita.

T4

Oppilas harjoittelee työstämään erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

T5

Oppilas tunnistaa onnistumisia.

Oppilas tunnistaa oman suunnittelunsa, taitojensa kehittymisen ja oman kädenjälkensä valmistamassaan tuotteessa.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä