Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityön arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä sekä keksivästä ja kokeilevasta käsityöstä.

S1-S4

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

T2 Oppilas harjoittelee hahmottamaan käsityöprosessin kokonaisuutta.

Oppilas harjoittelee kertomaan omista ideoistaan ja käsityön tekemisestään sekä esittelemään valmistamaansa tuotetta.

S1, S2, S3

Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi

Oppilas osaa ohjautua kokonaiseen käsityöprosessiin ja osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti sekä osaa kertoa käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta.

Oppilas osaa ohjatusti ryhtyä kokonaiseen käsityöprosessiin ja osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti sekä osaa ohjatusti kertoa käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta.

T3 Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita.

S1-S5

Oman työn suunnittelu, valmistus

Oppilas osaa suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita.

Oppilas osaa ohjatusti ja kannustetusti suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita.

T4 Oppilas harjoittelee työstämään erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

S2-S4

Käsityössä käytettävien materiaalien työstäminen

Oppilas osaa työstää erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

Oppilas osaa kannustettuna ja ohjatusti työstää erilaisia materiaaleja.

T5 Oppilas tunnistaa onnistumisia ja omien ideoidensa vaikutuksia.

S1-S6

Oppilaan ideointi ja itsearviointi

Oppilas osaa tunnistaa onnistumisia ja ideoidensa vaikutuksia.

Oppilas osaa ohjatusti ja kannustettuna tunnistaa onnistumisia ja

ideoidensa vaikutuksia.

Käsityön arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas kiinnostuu ja innostuu käsin tekemisestä ja hänessä herää uteliaisuus keksivään ja kokeilevaan käsityöhön.

S1-S4

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

T2 Oppilas harjoittelee ymmärtämään kokonaisen käsityöprosessin vaiheet.

Oppilas harjoittelee kertomaan suunnitelmastaan piirtämällä tai muotoilemalla ja kertomaan käsityön tekemisestä sekä valmiista tuotteesta.

S1, S2, S3

Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi

Oppilas osaa ohjautua kokonaiseen käsityöprosessiin ja osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti sekä osaa kertoa käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta.

Oppilas osaa ohjatusti ryhtyä kokonaiseen käsityöprosessiin ja osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti sekä osaa ohjatusti kertoa käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta.

T3 Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita.

S1-S5

Oman työn suunnittelu, valmistus

Oppilas osaa suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita.

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita.

T4 Oppilas harjoittelee työstämään erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

S2-S4

Käsityössä käytettävien materiaalien työstäminen

Oppilas osaa työstää erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

Oppilas osaa kannustettuna ja ohjatusti työstää erilaisia materiaaleja.

T5 Oppilas tunnistaa onnistumisia.

Oppilas tunnistaa oman suunnittelunsa, taitojensa kehittymisen ja oman kädenjälkensä valmistamassaan tuotteessa.

S1-S6

Oppilaan ideointi ja itsearviointi

Oppilas osaa tunnistaa onnistumisensa, oman suunnittelunsa, taitojensa kehittymisen ja oman kädenjälkensä valmistamassaan tuotteessa.

Oppilas osaa ohjatusti ja kannustettuna tunnistaa onnistumisensa, oman suunnittelunsa, taitojensa kehittymisen ja oman kädenjälkensä valmistamassaan tuotteessa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä