Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunta: sisällöt vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista: pelit ja leikit, musiikkiliikunta, tanssi, toimintaradat sekä leikinomaiset tehtävät ja harjoitteet, esim. eläinliikkumiset, kottikärrykävely jne. Kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esim. liikuntaläksyjen avulla. (T1)

 

Harjoitellaan silmä-käsi-koordinaation kehittämistä ja kehitellään oppilaiden omia pelejä ja leikkejä. (T2)

 

Harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistapoja sekä sovelletaan ja yhdistetään niitä peleissä ja liikuntaleikeissä.

Harjoitellaan tasapainotaitoja (staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen), liikkumistaitoja (käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen) ja välineenkäsittelytaitoja (vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen). (T3)

 

Toteutetaan toimintaratoja ja välineleikkejä monipuolisesti eri ympäristöissä sisällä ja ulkona. (T4)

 

Pohditaan liikuntaan liittyvien sääntöjä ja ohjeita sekä liikuntaan sopivaa pukeutumista ja hygieniaa. (T6)

Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista: pelit ja leikit, musiikkiliikunta, tanssi, toimintaradat sekä leikinomaiset tehtävät ja harjoitteet, esim. eläinliikkumiset, kottikärrykävely jne. Kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esim. liikuntaläksyjen avulla. (T1)

 

Harjoitellaan silmä-käsi-koordinaation kehittämistä ja kehitellään oppilaiden omia pelejä ja leikkejä. (T2)

 

Harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistapoja sekä sovelletaan ja yhdistetään niitä peleissä ja liikuntaleikeissä.

Harjoitellaan tasapainotaitoja (staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen), liikkumistaitoja (käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen) ja välineenkäsittelytaitoja (vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen). (T3)

 

Toteutetaan toimintaratoja ja välineleikkejä monipuolisesti eri ympäristöissä sisällä ja ulkona (T4)

 

Pohditaan liikuntaan liittyvien sääntöjä ja ohjeita sekä liikuntaan sopivaa pukeutumista ja hygieniaa. (T6)

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Harjoitellaan häviämisen sietämistä, yhteisestä ja toisen onnistumisesta iloitsemista sekä kannustamista. (T7)

 

Oppilasryhmille voidaan nimetä jokin taito/väline, jonka pohjalta ryhmä suunnittelee leikin, harjoitteen tai radan. (T8)

Harjoitellaan häviämisen sietämistä, yhteisestä ja toisen onnistumisesta iloitsemista sekä kannustamista. (T7)

 

Oppilasryhmille voidaan nimetä jokin taito/väline, jonka pohjalta ryhmä suunnittelee leikin, harjoitteen tai radan. (T8)

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

Toteutetaan tunteita ilmaisevaa liikkumista esim. musiikin mukaan. (T9)

 

Opettaja voi sisällyttää liikuntatunneille myös rentoutusharjoituksia ja musiikin mukaan liikkumista. (T10)

Toteutetaan tunteita ilmaisevaa liikkumista esim. musiikin mukaan. (T9)

 

Opettaja voi sisällyttää liikuntatunneille myös rentoutusharjoituksia ja musiikin mukaan liikkumista. (T10)