Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunnan arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 Oppilas kokeilee itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas kokeilee yleensä itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

Oppilas kokeilee joskus itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

T2 Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla. 

Oppilas harjoittelee tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas harjoittelee yleensä tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Oppilas harjoittelee joskus tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

T3 Oppilas kokeilee tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas harjoittelee liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen.

Oppilas harjoittelee välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas kokeilee tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja yleensä ohjeen mukaan.

Oppilas kokeilee tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja joskus ohjeen mukaan.

T4 Oppilas kokeilee liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas harjoittelee yleensä liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaissa oppimisympäristöissä.

Oppilas harjoittelee joskus liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaissa oppimisympäristöissä.

T5 Oppilas tutustuu vesiliikuntaan ja harjoittelee alkeisuimataitoa.

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas osallistuu yleensä uimaopetukseen.

Oppilas osallistuu joskus uimaopetukseen.

T6 Oppilas opettelee toimimaan ja pukeutumaan liikuntatunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas toimii ja pukeutuu yleensä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas toimii ja pukeutuu joskus annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T7 Oppilas opettelee kannustamaan muita sekä sietämään pettymyksiä ja iloitsemaan toisten onnistumisista.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas kannustaa muita ja sietää yleensä pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

Oppilas kannustaa muita ja sietää joskus pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

T8 Oppilas opettelee noudattamaan liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimimaan ryhmän jäsenenä yhteiseen tavoitteen saavuttamiseksi.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Kohtalainen osaaminen: Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Psyykkinen toimintakyky

T9 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tunteitaan liikuntatunneilla esim. musiikkiliikunnassa.

Oppilas harjoittelee itsenäisen työskentelyn taitoja.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas harjoittelee yleensä itsenäisen työskentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

Oppilas harjoittelee joskus itsenäisen työskentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

T10 Oppilas opettelee tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja, esim. sokkoleikeissä, rentoutumisharjoituksissa, kosketusleikeissä.

S3

Oppilas tunnistaa yleensä kehonsa erilaisia signaaleja eri liikuntatilanteissa.

Oppilas tunnistaa joskus kehonsa erilaisia signaaleja eri liikuntatilanteissa.

Liikunnan arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 Oppilas kokeilee itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas kokeilee yleensä itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

Oppilas kokeilee joskus itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

T2 Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla.  Oppilas harjoittelee tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas harjoittelee yleensä tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Oppilas harjoittelee joskus tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

T3 Oppilas kokeilee tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen. Oppilas harjoittelee liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen. Oppilas harjoittelee välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas kokeilee tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja yleensä ohjeen mukaan.

Oppilas kokeilee tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja joskus ohjeen mukaan.

T4 Oppilas harjoittelee liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas harjoittelee yleensä liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaissa oppimisympäristöissä.

Oppilas harjoittelee joskus liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaissa oppimisympäristöissä.

T5 Oppilas tutustuu vesiliikuntaan ja harjoittelee alkeisuimataitoa.

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas osallistuu yleensä uimaopetukseen.

Oppilas osallistuu joskus uimaopetukseen.

T6 Oppilas opettelee toimimaan ja pukeutumaan liikuntatunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas toimii ja pukeutuu yleensä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas toimii ja pukeutuu joskus annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T7 Oppilas opettelee kannustamaan muita sekä sietämään pettymyksiä ja iloitsemaan toisten onnistumisista.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas kannustaa muita ja sietää yleensä pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

Oppilas kannustaa muita ja sietää joskus pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

T8 Oppilas opettelee noudattamaan liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimimaan ryhmän jäsenenä yhteiseen tavoitteen saavuttamiseksi.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Psyykkinen toimintakyky

T9 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tunteitaan liikuntatunneilla esim. musiikkiliikunnassa. Oppilas harjoittelee itsenäisen työskentelyn taitoja.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas harjoittelee yleensä itsenäisen työskentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

Oppilas harjoittelee joskus itsenäisen työskentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

T10 Oppilas opettelee tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja, esim. sokkoleikeissä, rentoutumisharjoituksissa, kosketusleikeissä.

S3

Oppilas tunnistaa yleensä kehonsa erilaisia signaaleja eri liikuntatilanteissa.

Oppilas tunnistaa joskus kehonsa erilaisia signaaleja eri liikuntatilanteissa.