Perusopetuksen opetussuunnitelma

14.4.2.1.1 RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä.

A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä