Perusopetuksen opetussuunnitelma

Englannin A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Englanti A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä

T4

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä.

T4

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää kielellisesti helppoja englanninkielisiä aineistoja.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää omaa oppimista tukevia englanninkielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä ja itsenäisesti.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä ja itsenäisesti.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologiankäyttöä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja asettaa tavoitteita kielen opiskelulleen.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta tutuissa arkielämän tilanteissa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta monenlaisissa arkielämän tilanteissa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla

T7

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee erilaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa

T8

Oppilas osaa käyttää monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään englannin kieltä tutuissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään englannin kieltä arkielämän vaihtelevissa sosiaalisissa tilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään englannin kieltä monenlaisissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

T9

Oppilas selviytyy englannin kielellä lyhyistä sosiaalisista tilanteista

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helppojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helpohkojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa ympäristössä.

T10

Oppilas työskentelee erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas harjoittelee erilaisia ymmärtämisstrategioita.

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan monitasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas osaa käyttää erilaisia ymmärtämisstrategioita

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee käyttämään kohdekielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa . Oppilas harjoittelee suullista ja hieman kirjallista tuottamista.

T11

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista tuottamista kohdekielellä oppilaille tutuissa tilanteissa monimediaisessa ympäristössä.

T11

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti ja kirjallisesti monimediaisessa ympäristössä.

T11

Oppilas osaa kertoa jokapäiväisistä asioista ja tuottaa tekstiä monimediaisessa ympäristössä.