Perusopetuksen opetussuunnitelma

Englannin A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Englanti A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä.

T4

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää kielellisesti helppoja englanninkielisiä aineistoja.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää omaa oppimista tukevia englanninkielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä ja itsenäisesti.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä ja itsenäisesti.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja asettaa tavoitteita kielen opiskelulleen.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta tutuissa arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta monenlaisissa arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla.

T7

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee erilaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas osaa käyttää monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä tutuissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä arkielämän vaihtelevissa sosiaalisissa tilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä monenlaisissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

T9

Oppilas selviytyy englannin kielellä lyhyistä sosiaalisista tilanteista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helppojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helpohkojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

T10

Oppilas työskentelee erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas harjoittelee erilaisia ymmärtämisstrategioita.

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan monitasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas osaa käyttää erilaisia ymmärtämisstrategioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista ja hieman kirjoittamista.

T11

Oppilas harjoittelee puhumista, kirjoittamista ja toimimista monimediaisessa ympäristössä.

T11

Oppilas harjoittelee puhumista ja tekstin tuottamista monimediaisessa ympäristössä.

T11

Oppilas osaa kertoa jokapäiväisistä asioista ja tuottaa tekstiä monimediaisessa ympäristössä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä