Perusopetuksen opetussuunnitelma

Kiinan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kieli A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

T1

Oppilas ymmärtää Kiinan kulttuurin merkitystä ja pystyy keskustelemaan suomeksi Kiinan kulttuurin piirteistä.

T1

Oppilas ymmärtää Kiinan kulttuurin merkitystä ja pystyy keskustelemaan suomeksi Kiinan kulttuurin piirteistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä (luokassa).

T4

Oppilas havainnoi kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

T4

Oppilas tutustuu kiinankielisiä aineistoihin eri medioissa.

T4

Oppilas harjoittelee etsimään ja löytämään kiinankielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä, pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä, pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

T5

Oppilas käyttää monipuolisesti oppimiaan kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

T6

Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas tutustuu mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. Oppilas tuntee itselleen parhaiten sopivia oppimistapoja.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T7

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

T7

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia vuorovaikutustilanteita sekä kirjoittamista aakkosilla.

T7

Oppilas harjoittelee suullisia vuorovaikutustilanteita sekä kirjoittamista aakkosilla.

T8

Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään kiinan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

T9

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

T10

Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin.

T10

Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä lauseita.

T10

Oppilas tulkitsee monenlaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä lauseita hyödyntäen myös monimediaista ympäristöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee kiinan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan kiinaa aakkosin ja yksinkertaisiin kuviin perustuvin kirjoitusmerkein mallin avulla.

T11

Oppilas harjoittelee kiinan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan kiinaa aakkosin ja yksinkertaisiin kuviin perustuvin kirjoitusmerkein mallin avulla.

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas opettelee lisää kirjoitusmerkkejä.

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu viestinnän kannalta oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas opettelee lisää kirjoitusmerkkejä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä