Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ranskan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokille 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kieli A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

T4

Oppilas havainnoi ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

T4

Oppilas tutustuu ranskankielisiin aineistoihin eri medioissa.

T4

Oppilas osaa etsiä ja löytää omaa oppimista tukevia ranskankielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

T5

Oppilas käyttää monipuolisesti oppimiaan kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

T6

Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. Oppilas tuntee itselleen parhaiten sopivia oppimistapoja.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T7

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

T7

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T7

Oppilas harjoittelee monenlaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T8

Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia.

T9

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia.

T9

Oppilas harjoittelee ranskan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

T9

Oppilas osaa käyttää keskeisiä ranskan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

T10

Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin.

T10

Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä myös monimediaisessa ympäristössä.

T10

Oppilas tulkitsee monenlaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä myös monimediaisessa ympäristössä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee ranskan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja.

T11

Oppilas harjoittelee ranskan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja sanontoja.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä harjoittelee kielen oleellisia rakenteita myös monimediaisessa ympäristössä.

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä harjoittelee kielen oleellisia rakenteita myös monimediaisessa ympäristössä.