Perusopetuksen opetussuunnitelma

Venäjän kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokille 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kieli A-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä. Herätetään oppilaan kielellinen uteliaisuus.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja tekee havaintoja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

T4

Oppilas tutustuu venäjänkieliseen aineistoon eri medioissa mahdollisuuksien mukaan.

T4

Oppilas harjoittelee etsimään omaa venäjän oppimista tukevia aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään virheistä välittämättä ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen ja harjoittelee oman työn arviointia yhdessä ja itsenäisesti. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

T5

Oppilas käyttää monipuolisesti oppimiaan kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen ja harjoittelee oman työn arviointia yhdessä ja itsenäisesti. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

T6

Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. Oppilas tuntee itselleen parhaiten sopivia oppimistapoja.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T7

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

T7

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T7

Oppilas harjoittelee monenlaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T8

Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T8

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu venäjän kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön

T9

Oppilas tutustuu ja harjoittelee venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

T9

Oppilas harjoittelee venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

T9

Oppilas osaa käyttää keskeisiä venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas jatkaa tutustumista kyrilliseen kirjaimistoon. Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

T10

Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin.

T10

Oppilas harjoittelee tulkitsemaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

T10

Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas jatkaa tutustumista venäjän kielen ääntämiseen toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee venäjän suullista tuottamista tutuissa tilanteissa. Oppilas harjoittelee kyrillisten painokirjainten kirjoittamista.

T11

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Tutustutaan joihinkin kielen perusrakenteisiin. Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista tuottamista venäjäksi tutuissa tilanteissa.

Oppilas harjoittelee kyrillisten painokirjainten kirjoittamista ja tutustuu kaunokirjoitukseen.

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä kielen joitakin oleellisimpia rakenteita.

Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista jokapäiväisistä asioista sekä jatkaa tutustumista tekstien kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä