Perusopetuksen opetussuunnitelma

Matematiikan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Matematiikka: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista. Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja innostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista. Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii yhteen- ja vähennyslaskun, kerto- ja jakolaskun yhteyden sekä harjoittelee murto- ja desimaalilukujen välistä yhteyttä. Oppilas hallitsee kertolaskun vaihdannaisuuden.Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä ja harjoittelee yleisimpien mittayksiköiden muunnoksia.

T2

Oppilas oppii kerto- ja jakolaskun, sekä murto- ja desimaalilukujen yhteyden. Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä ja harjoittelee yleisempien mittayksiköiden muunnoksia.Oppilas tunnistaa positiivisten ja negatiivisten kokonaislukujen yhteyden arkielämään.Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia aiemmin opittujen ja uusien asioiden välillä, esimerkiksi yksikkömuunnosten, lukujonojen ja allekkainlaskualgoritmien yhteydessä.

T2

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen yhteyden. Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä, harjoittelee mittayksiköiden muunnoksia sekä pinta-alojen ja tilavuuksien yhteyksiä käytäntöön. Oppilas tunnistaa positiivisten ja negatiivisten kokonaislukujen sekä prosenttikäsitteen yhteyden arkielämään. Oppilas oppii havaitsemaan pituuden mittayksiköiden yhteyden mittakaavaan ja pinta-aloihin. Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia yksikkömuunnosten ja mittakaavan sekä desimaalilukujen ja prosenttien välillä.

T2

Oppilas varmentaa ymmärtämystään murto-, desimaali- ja prosenttilukujen yhteydestä.Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä, oppii mittayksiköiden muunnoksia sekä pinta-alojen ja tilavuuksien yhteyksiä käytäntöön.Oppilas varmentaa ja syventää ymmärtämystään positiivisten ja negatiivisten kokonaislukujen sekä prosenttikäsitteen yhteydestä arkielämään.Oppilas oppii pituuden mittayksiköiden yhteyden mittakaavaan, pinta-aloihin ja tilavuuteen.Oppilas oppii laskemaan ja käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä hallitsee taulukoiden ja diagrammien tarkoituksenmukaisen käytön arkielämän asioiden kuvaamisessa.Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia pituuden-, pinta-alan ja tilavuuden yksiköiden sekä desimaalilukujen ja prosenttikertoimen välillä.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin.Oppilas harjoittelee laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden pohjalta.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin.Oppilas harjoittelee laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden pohjalta.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin. Oppilas oppii laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden myös ilmiöiden pohjalta.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin.Oppilas kehittää edelleen ymmärtämystään laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisissä yhteyksissä myös ilmiöiden pohjalta.

T4

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esimerkiksi lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan (g, kg), tilavuuden (dl, l) ja ajan (min, h, d) mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, taulukoita ja diagrammeja. 

T4

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan (g, kg, t), tilavuuden (dl, l) ja ajan mittayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk, a) ja niiden muunnoksia, taulukoita, diagrammeja ja koordinaatistoja.Oppilas tutustuu perusyksiköiden kymmenes- ja sadasosiin sekä kymmen- ja satakertoihin ja niiden muunnoksiin.

T4

Oppilas oppii ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia, mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, prosentteja, taulukoita, diagrammeja ja koordinaatistoja. Oppilas harjoittelee perusyksiköiden kymmenes- ja sadasosia sekä kymmen- ja satakertoja ja niiden muunnoksia.

T4

Oppilas osa ilmaista ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia, mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, prosentteja, taulukoita, diagrammeja ja koordinaatistoja.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi säännön löytäminen lukujonossa.Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi sisältö- ja ositusjakotilanteissa kertolaskujen hyödyntäminen. Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi lämpötilamuutosten vaikutus veden olomuotoihin. Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi prosentuaalisen hinnanmuutoksen laskeminen euroina.Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi pituuden yksikkömuunnosten järkevyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi pituuden ja massan yksikkömuunnosten järkevyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi pinta-alan yksikkömuunnosten järkevyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä. Oppilas harjoittelee esimerkiksi tilavuuden yksikkömuunnosten järkevyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskuun sekä kertolaskuun liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.Oppilas harjoittelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi kerto- ja jakolaskun sekä geometrian matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa. Oppilas harjoittelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi koordinaatistoon liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa. Oppilas käyttää laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä. Oppilas tutustuu jakoviivaan.

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi mittakaavaan ja prosentteihin liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.Oppilas käyttää laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.Oppilas oppii jakoviivan käytön.

T8

Oppilas harjoittelee kymmenjärjestelmän ymmärtämistä konkreettisin välinein ja piirroksin. Oppilas oppii kymmenylitykset.

T8

Oppilas syventää kymmenjärjestelmän ymmärtämistä konkreettisin välinein ja piirroksin. 

T8

Oppilas oppii lukualueen lukujonotaitoja ja oppii löytämään lukujonojen säännön. 

T8

Oppilas oppii lukualueen lukujonotaitoja ja oppii löytämään lukujonojen säännön. 

T9

Oppilas varmentaa positiivisten kokonaislukujen hallinnan ja tutustuu murto- ja desimaalilukuihin.

T9

Oppilas oppii negatiivisia kokonaislukuja, murto- ja desimaalilukujen käsitteet sekä lukujen välisen yhteyden.

T9

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen käsitteet sekä lukujen väliset yhteydet.

T9

Oppilas varmentaa ja oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen käsitteet sekä lukujen väliset yhteydet.

T10

Oppilas harjoittelee erilaisia yhteen- ja vähennyslaskun laskutekniikoita päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Oppilas harjoittelee tekemään huolellisia kirjallisia merkintöjä.

 

T10

Oppilas harjoittelee erilaisia kerto- ja jakolaskun laskutekniikoita

päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Oppilas harjoittelee tekemään huolellisia kirjallisia merkintöjä.

T10

Oppilas oppii erilaisia desimaalilukujen laskutekniikoita

päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Oppilas oivaltaa, että samaan tulokseen voi päästä eri laskutoimituksia käyttäen.Oppilas oppii tekemään huolelliset kirjalliset merkinnät.

T10

Oppilas käyttää oppimiaan laskutekniikoita päässälaskussa ja kirjallisissa tehtävissä. Oppilas oppii käyttämään laskutekniikoita murto- ja desimaaliluvuilla. Oppilas oivaltaa, että samaan tulokseen voi päästä eri laskutoimituksia käyttäen.Oppilas osaa tehdä huolellisesti kirjalliset merkinnät.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia sekä havainnoi geometrisia kuvioita lähiympäristössä.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia kuvioita lähiympäristössä. Oppilas ymmärtää pinta-alan ja piirin käsitteiden erot.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia kappaleita lähiympäristössä.Oppilas ymmärtää pinta-alan ja piirin, sekä pinta-alan ja tilavuuden käsitteiden erot.Oppilas oppii piirtämään symmetrisiä kuvioita suoran suhteen.

T11

Oppilas oppii varmentaen monikulmioiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia kappaleita lähiympäristössä.Oppilas syventää ymmärrystään pinta-alan ja piirin sekä pinta-alan ja tilavuuden käsitteiden eroista.Oppilas osaa piirtää symmetrisiä kuvioita pisteen suhteen.Oppilas oppii käyttämään mittakaavaa pienennöksissä ja suurennoksissa.

T12

Oppilas harjoittelee arvioimaan erilaisissa mittaustilanteissa mittauskohteen suhdetta konkreettiseen mittaan.

T12

Oppilas arvioi mittauskohteen suuruuden ja valitsee mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtii mittaustuloksen järkevyyttä.

T12

Oppilas arvioi mittauskohteen suuruuden ja valitsee mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtii mittaustuloksen järkevyyttä.

T12

Oppilas osaa arvioida mittauskohteen suuruutta ja valita mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön, mitata sekä arvioida mittaustuloksen järkevyyttä.

Oppilas osaa tehdä mittayksikkömuunnoksia.

T13

Oppilas oppii yksinkertaisten taulukoiden laatimista ja tulkitsemista.

T13

Oppilas oppii taulukkojen ja diagrammien laatimista ja tulkitsemista.

T13

Oppilas harjaantuu taulukkojen ja diagrammien laatimisessa ja tulkitsemisessa sekä harjoittelee käyttämään tilastollisia tunnuslukuja.Oppilas tutustuu todennäköisyyksiin arkitilanteiden päättelyn kautta.

T13

Oppilas oppii käyttämään monipuolisesti tilastollisia tunnuslukuja, päättelemään ja laskemaan todennäköisyyksiä. 

T14

Oppilas harjoittelee loogisten toimintaohjeiden laatimista.

T14

Oppilas harjoittelee loogisten toimintaohjeiden laatimista.

T14

Oppilas harjoittelee ohjelmointia jossakin graafisessa ohjelmointiympäristössä.

T14

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä