Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä