Perusopetuksen opetussuunnitelma

Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolinen uskonto: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas perehtyy Raamattuun ja sen käyttöön

T2

Oppilas tutustuu parannuksen ja eukaristian sakramentteihin sekä seurakunnan elämään ja kirkkorakennukseen

T3

Oppilas tunnistaa katolisen kirkon uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta. Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T7

Oppilasta kannustetaan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

T8

tutustuu katolisen kirkon eettisiin opetuksiin

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen

T10

Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja

T11

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

T1

Oppilas perehtyy Raamatun kertomuksiin ja keskeisiin katolisen kirkon oppeihin

T2

tutustuu katolisen kirkon virkoihin, rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

T3

Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen symboliikan ja uskonnollisen kielen vertauskuvallisuuden

T4

Oppilasta ohjataan etsimään, uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

T7

Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

T8

Oppilasta ohjataan perehtymään katolisen kirkon eettiseen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta

T10

Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja

T11

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

T1

Oppilas perehtyy Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin

T2

Oppilas tutustuu katolisen kirkon rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

T3

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää katolisen rukousperinteen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

T4

Oppilasta ohjataan etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

T7

Oppilasta kannustetaan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

T8

Oppilas perehtyy katolisen kirkon eettiseen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

T10

Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

T11

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

T1

Oppilas perehtyy Uuteen testamentin ja katolisen kirkon keskeisiin oppeihin

T2

Oppilas tutustuu katolisen kirkon rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

T3

Oppilas tunnistaa katolisen uskonnon erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta sekä tunnistamaan samankaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa

T4

Oppilasta ohjataan etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

T5

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

T7

Oppilasta kannustetaan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

T8

Oppilas perehtyy katolisen kirkon eettiseen opetukseen

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

T10

Oppilasta arvioi tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

T11

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

T12

Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan katolista identiteettiä, myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä