Perusopetuksen opetussuunnitelma

Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolinen uskonto:

Sisällöt vuosiluokilla 3-6

 

 

 

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Oppilas ymmärtää ajan pyhittämisen käsitteen ja että katoliseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä.

Tarkastellaan kirkkovuoden suurista juhlista erityisesti Helluntaita, kirkon syntymäpäivänä ja helatorstaita sekä Raamatusta apostolien tekoja. Uuden testamentin henkilöistä tutustutaan tarkemmin Paavaliin ja lähetystyön käsitteeseen. Opetuksessa tarkastellaan joitain Neitsyt Marian ja myös muiden pyhien juhlia. Kirkkomusiikki ja kirkkotaide on osa opetusta.

Tutustutaan Pyhän Messun rakenteeseen, symboliikkaan ja vuorotervehdysten vastauksiin. Syvennetään tietämystä eukaristian sakramentista ja perehdytään parannuksen sakramenttiin sekä tutustutaan niihin liittyviin sakraaliesineisiin ja käsitteisiin kuten hostia, pateeni, tabernaakkeli, ripittäytyminen ja rippituoli.

Tutustutaan oman seurakunnan toimintaan ja toimijoihin.

Katoliset koululaismessut ovat osa opetusta.

Tutustutaan kirkollisiin toimituksiin ja perinteisiin kuten kodinsiunaukseen ja palmusunnuntain ym. kulkueisiin.

Oppilasta ohjataan syventymään Jeesuksen elämään, opetukseen ja merkitykseen katolisen uskonnon näkökulmasta. Syvennetään tietoa pääsiäisen ajan tapahtumista.

Tutustutaan käsitteeseen Neitsyt Maria kirkon äitinä sekä tärkeimpiin Neitsyt Marian juhliin. Tutustutaan Pyhien ja poisnukkuneiden sekä Kynttilänpäivän viettämiseen katolisessa kirkossa.

Syvennetään tietoa Raamatusta pyhänä kirjana ja uskon lähteenä. Tarkastellaan Vanhaa ja Uutta testamenttia katolisen opetuksen näkökulmasta.

Perehdytetään oppilasta kirkkorakennuksen symboliikkaan, kirkon sakraaliesineisiin kuten laiva, suitsutusastia, ambo sekä suitsutuksen ja krisman käyttö katolisessa kirkossa. Tutustutaan liturgisiin väreihin sekä papin, diakonin ja messupalvelijan vaatteisiin: alba, kasukka, stola, cingulum. Tarkastellaan paavin, piispan, papin ja diakonin tehtäviä kirkossa. Syvennetään oppilaan tietoja Ruusukko -rukouksesta ja sen kaikista salaisuuksista.

Perehdytetään oppilasta Vanhan testamentin päätapahtumiin ja autetaan oppilasta havaitsemaan niiden yhteydet toisiinsa sekä viittaukset Uuteen testamenttiin. Syvennetään tietoa kymmenestä käskystä.

Syvennetään tietoa katolisen kirkon opista. Tutustutaan avioliiton ja pappeuden sakramentteihin. Syvennetään tietoa Pyhästä Kolminaisuudesta.

Tarkastellaan katolista kirkkovuotta koko kalenterivuoden ajan käyttäen adventti- ja paastokalentereita.

Tutustutaan tärkeimpiin pyhiinvaelluskohteisiin Suomessa ja ulkomailla. Tutustutaan tarkemmin Suomen suojeluspyhimykseen Henrikiin ja häneen liittyviin juhliin.

Perehdytetään oppilasta katoliseen rukousperinteeseen Ruusukko- sekä ristintien hartauksien kautta.

Tutustutaan katolisiin verkkosivuihin ja Fides -hiippakuntalehteen.

Syvennetään tietoa kirkkomusiikista ja kirkkotaiteesta uskon lähteinä, säilyttäjinä ja elävöittäjinä. Katoliset koululaismessut ovat osa opetusta.

Syvennetään käsitystä pelastushistoriasta kokonaisuutena ja erityisesti pääsiäisen ajan tapahtumista. Tarkastellaan paastoaikaa hengellisen elämän tärkeänä tapahtumana. Perehdytään hengelliseen ohjaukseen ja rippi-isän merkitykseen.

Tutustutaan apostolien kutsumiseen ja tehtäviin Jeesuksen seuraajina sekä alkukirkon toimintaan. Kirkkovuoden tapahtumista keskitytään helatorstain ja helluntain juhliin.

Syvennetään tietämystä kaikista katolisen kirkon sakramenteista. Ymmärretään, että kirkko on Kristuksen mystinen ruumis. Perehdytään katolisen kirkon messuun tarkemmin. Siihen liittyen koululaismessu on osa opetusta.

Syvennetään tietoa katolisesta rukousperinteestä yksittäisen katolilaisen ja kirkon yhteisten rukousten kautta. Perehdytään credoon ja sen merkitykseen ennen ja nyt.

Tutustutaan luostareihin ja sääntökuntiin ja tarkastellaan niitä myös uskon säilyttäjinä ja lähetystyön keskuksina. Tarkastellaan pyhiä ihmisiä kuten Pyhää Birgittaa ja Pyhää Katariinaa.

Tutustutaan Rooman pyhiinvaelluskirkkoihin, kuten Pietarin ja Paavalin basilikoihin. Perehdytään katolisen kirkon vaiheisiin Suomessa.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Laajennetaan näkemystä katolisesta kirkosta maailmankirkkona, oppilaiden omia kokemuksia eri maiden messuista ja kirkollisista tavoista. Tarkastellaan pyhää ja arkea eri uskonnoissa ja kulttuureissa sekä tutustutaan islamiin yhtenä ”Abrahamin lasten” uskontona. Tutustutaan ortodoksiseen ja luterilaiseen kirkkoon mahdollisesti asiantuntijavierailijoiden ja vierailujen avulla, ekumeenisen ajattelun opettelua.

Perehdytään Abrahamin uskontoihin ja niiden syntyhistoriaan, opin yhteisiin piirteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan myös paastoa, pyhiä ihmisiä ja näkymätöntä maailmaa.

Laajennetaan näkemystä katolisesta kirkosta maailmankirkkona, joka sisältää erilaisia riittejä eri puolilla maailmaa.

Tarkastellaan erilaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa. Pohditaan ihmiselämän ja eri katsomusten kunnioittamista.

Tarkastellaan ortodoksisuutta ja luterilaisuutta Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Syvennetään käsitystä ekumeniasta esimerkiksi ekumeeninen rukousviikko tammikuussa huomioiden.

Pohditaan miten uskonnot vaikuttavat oppilaan omassa elämässä, luokassa, koulussa ja yhteiskunnassa. Pohditaan myös uskonnottomuutta.

Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Perehdytään uskontoihin nyky-Euroopassa ja niiden ilmenemiseen ihmisten arjessa. Tarkastellaan uskonnottomuutta, ateismia ja maallistumista. Tutustutaan marttyyreihin, luostareihin ja paastoihin kristinuskossa sekä muissa uskonnoissa.

Tutustutaan uskontodialogiin. Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Tarkastellaan ekumeniaa Suomessa ja Euroopassa. Tutustutaan Maailman rukouspäivän viettoon sekä ekumeeniseen rukousviikkoon.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja kestävään elämään. Pohditaan itsestä ja toisista huolehtimiseen liittyviä asioita. Harjoitellaan yhteisön jäsenenä toimimista, toisen ihmisen huomioimista ja oman roolin ottamista vuorovaikutuksessa. Oppilasta ohjataan kehittämään keskustelutaitojaan.

Tarkastellaan 10 käskyä oppilaan omien valintojen perustana. Tutkitaan omaatuntoa mm. parannuksen sakramenttiin liittyen. Tutustutaan eettisiin teemoihin Jeesuksen vertauksien ja muun opetuksen kautta, esim. rakkauden kaksoiskäsky.

Tarkastellaan elämää lahjana. Pohditaan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Tutustutaan Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään. Pohditaan epäitsekkyyttä, oppilasta tuetaan tunnistamaan oikea ja väärä omassa toiminnassaan.

Käsitellään laupeudentekoja ja Jeesuksen rakkaudenkäskyä sekä kultaista sääntöä hyvän elämän lähtökohtina sekä keskustellaan niistä.

Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvennetään keskustelutaitoja.

Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen liittyvää tietämystä oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään. Tarkastellaan filantropiaa, globaalia vastuuta ja pakolaisuutta. Käsitellään kultaista sääntöä. Tarkastellaan katolista ihmiskäsitystä ja ihmisenä kasvua.

Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan omasta luopumista ja toisten auttamista pyhimysten esimerkkien kautta, esimerkiksi Pyhä Martti.

Syvennetään keskustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia eri uskonnoissa. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan eri uskontojen edustajia ja heidän näkemyksiään. Pohditaan tasa-arvoa sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta.

Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen liittyvää tietämystä oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Syvennetään käsitystä ympäristöystävällisestä ja ekososiaalisesta ajattelusta sekä kestävästä elämästä. Pohditaan hyvän tekemistä, erityisesti paaston käsittelyn yhteydessä.

Tutustutaan Jeesuksen vuorisaarnaan. Harjoitellaan

toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvennetään keskustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia marttyyrien ja uskon puolustajien kautta. Aihetta tarkastellaan erityisesti pyhien Ignatius Loyolan, don Boscon ja äiti Teresan toiminnan ja elämän kautta. Pohditaan tasa-arvoa alueellisen ja sosioekonomisen eriarvoisuuden näkökulmasta. Tarkastellaan rasismia ja syrjäytymistä.

Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen liittyvää tietämystä oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.