Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islam: Tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas tuntee Koraanin rakennetta ja tutustuu alustavasti perimätietoon.

T1

Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä kertomuksia.

T1

Oppilas tuntee keskeisiä Koraanin kertomuksia ja islamin oppeja.

T1

Oppilas tuntee keskeisiä Koraanin kertomuksia ja islamin oppeja.

T2

Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.Oppilas tuntee oman alueensa seurakuntaa.

Oppilas tutustuu uskonnollisiin tapoihin.

T2

Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

T2

Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

T2

Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja, rituaaleja ja tapoja sekä ymmärtää niiden merkityksen.

T3

Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

T3

Oppilas ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

T3

Oppilas ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

T3

Oppilas ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja vertauskuvallisuutta.

T4

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

T4

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T5

Oppilas perehtyy islamiin ja sen historiaan.

Oppilas tietää islamin suuntauksista ja tutustuu ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

T6

Oppilas suhtautuu kunnioittavasti ihmisiin, joilla on eri katsomus.

Oppilas tuntee alustavasti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden maailmauskontojen yhteisiä piirteitä.

T7

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T7

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

T8

Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä kertomuksia.

T8

Oppilas tuntee Koraanin keskeisiä kertomuksia.

T8

Oppilas tutustuu islamilaiseen ihmiskäsitykseen.

T8

Oppilas tunnistaa islamilaisen ihmiskäsityksen.

T9

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. Oppilas ymmärtää YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10

Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.

T10

Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.

T10

Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

T10

Oppilas tuntee uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisen ajattelun peruskäsitteitä.

Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.

Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Oppilas osaa soveltaa islamin eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

T11

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

T11

Oppilas osallistuu keskusteluun eettisistä kysymyksistä

Oppilas ilmaisee omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

T11

Oppilas oppii pohtimaan eettisiä asioita ja osallistuu keskusteluun. Oppilas ilmaisee rakentavasti omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

T12

Oppilas oppii luottamusta luottamaan elämään ja itseensä.

T12

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

T12

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

T12

Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.