Perusopetuksen opetussuunnitelma

Islamin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islam: sisällöt vuosiluokilla 3-6

 

 

 

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Tutustutaan alustavasti islamilaiseen käsitykseen Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta. Tutustutaan Koraaniin, sen termeihin ja käyttöön sekä perimätietoon ja profeetan elämään Mekassa. Tutustutaan keskeisiin profeettakertomuksiin ja islamin oppeihin (islamin pilarit).

Tutustutaan oppilaan oman islamilaisen seurakunnan ja moskeijan toimintaan. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailu paikalliseen moskeijaan. Syvennetään tietoa islamilaisten pyhistä juhlista ja paikoista (Mekka). Oppilaat tutustuvat iid juhlaan liittyvään nashidiin.

Tarkastellaan islamilaista käsitystä Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta. Harjoitellaan Koraanin käyttöä. Tutustutaan Koraanin kertomuksiin ja profeetan esimerkkiin Koraanissa. Tutustutaan keskeisiin profeettakertomuksiin ja islamin oppeihin (islamin pilarit).

Syvennetään tietoa islamin kalenterivuoden juhlista ja pyhistä paikoista (Mekka). Tutustutaan oppilaan oman islamilaisen yhdyskunnan toimintaan ja työntekijöihin. Oppilaat tutustuvat opettavaan aiheeseen sopivaan islamilaiseen juhlaan liittyvään nashidiin.

Pohditaan islamilaista käsitystä Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta.

Tutustutaan islamin oppeihin (uskon pilarit) ja profeettakertomuksiin. Harjoitellaan Koraanin käyttöä. Tuodaan esille, että Koraanista löytyy historiaa, tietoa, kirjeitä ja rukouksia.

Syvennetään tietoa islamilaisen kalenterivuoden juhlista, niiden rituaaleista ja pyhistä paikoista (Medina, Jerusalem). Oppilaat tutustuvat opettavaan aiheeseen sopivaan islamilaiseen juhlaan liittyvään nashidiin. Harjoitellaan, miten toimitaan asiamukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa.

Syvennetään islamilaista käsitystä Jumalasta, armosta ja anteeksiannosta. Tutustutaan islamin oppeihin (uskon pilarit) ja profeettakertomuksiin. Harjoitellaan Koraanin käyttöä. Syvennetään tietoa islamilaisen kalenterivuoden juhlista ja pyhistä paikoista (Medina, Jerusalem). Oppilaat tutustuvat opettavaan aiheeseen sopivaan ja islamilaiseen juhlaan liittyvään nashidiin. Tutustutaan islamin historiaan tieteenalana.

Opetuksessa huomioidaan ajankohtaisesti uutisoituja uskontoon liittyviä teemoja. Ohjataan oppilaita mediakriittisyyteen. Perehdytään, mikä merkitys profeetan esimerkillä on muslimeille islamin uskonnon syntymisessä.

Harjoitellaan, miten toimitaan asiamukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä.

Tutustutaan islamiin Suomessa ja erilaisiin suomalaisiin kalenterin mukaisiin juhliin.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa. Omien juurien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Tutustutaan käsitteisiin uskonto ja uskonnottomuus. Tutustutaan alustavasti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden maailmauskontojen yhteisiin piirteisiin.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet.

Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa. Omien juurien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Tutustutaan erilaisiin uskontoihin koulussa ja islamilaisuuteen Euroopassa.

Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja profeettakertomuksiin.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan Koraanin kertomuksiin ja muiden pyhien kirjojen tietoihin Koraanista. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista. Keskeinen teema on itsestä ja toisista huolta pitäminen. Opetuksessa tarkastellaan islamin sääntöjä ja Allahin käskyä erityisesti yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään ihmisoikeusetiikkaa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisimpiä kohtia. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Tärkeitä näkökulmia ovat toisen ihmisen ja ympäristön kunnioitus. Pohditaan todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden avulla omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Tutustutaan Koraanin keskeisiin kertomuksiin: Profeetta Muhammedin (saw) elämään, lähipiiriin ja opetuksiin Jumalan huolenpidosta.

Opetuksessa käsitellään yhdessä olemisen ja lähimmäisyyden kysymyksiä sekä toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamista. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta.

Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä. Valintojen tekeminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä teemoja. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Käsitellään uskontunnustuksen sisältöä ja merkitystä. Tutustutaan luomiskertomukseen sekä sen tuomaan ihmisen tehtävään ja vastuuseen maailmasta. Pohditaan uskon ja tieteen kohtaamista sekä erilaisia tapoja nähdä maailmaa. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista ja hyväksymistä. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Opetuksessa käsitellään islamilaiseen etiikan kulmakivet: Allahin käskyt, oikea rakkaus Allahiin, profeettaan ja ihmisiä kohtaan.

Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä. Valintojen tekeminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä teemoja. Tutustutaan käsitteisiin arvo, moraali ja etiikka. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa korostetaan maailmankuvan rakentumista sen mukaan keiden kanssa, missä ja milloin elämme ja sitä, että maailmakatsomuksen rakennusaineet nousevat uskonnoista. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista sekä hyväksymistä. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.