Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustieto: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden sekä kokemusten jakamista.

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden sekä kokemusten jakamista.

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas osaa soveltaa eettisiä periaatteita arjen tilanteissa.

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas osaa soveltaa eettisiä periaatteita arjen tilanteissa.

 

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas harjoittelee tunnistamaan keskustelussa väitteitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja niiden perusteluja.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas harjoittelee tunnistamaan keskustelussa väitteitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja niiden perusteluja.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas osaa ilmaista perusteltuja väitteitä sekä arvioida niitä.

 

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas osaa ilmaista perusteltuja väitteitä sekä arvioida niitä.

 

T3

Oppilas harjoittelee havaitsemaan asioiden välisiä suhteita ja ajatteluntaitoja.

T3

Oppilas harjoittelee havaitsemaan asioiden välisiä suhteita ja ajatteluntaitoja.

T3

Oppilas osaa havaita asioiden välisiä suhteita ja tunnistaa virhepäättelyä sekä korjata omaa toimintaansa.

T3

Oppilas osaa havaita asioiden välisiä suhteita ja tunnistaa virhepäättelyä sekä korjata omaa toimintaansa.

T4

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja ja opettelee ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

T4

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja ja opettelee ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

T4

Oppilas tiedostaa omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkityksen itselle, lähiympäristölle ja luonnolle.

T4

Oppilas tiedostaa omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkityksen itselle, lähiympäristölle ja luonnolle.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suomalaista, eurooppalaista ja maailman kulttuuriperintöä.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suomalaista, eurooppalaista ja maailman kulttuuriperintöä.

T5

Oppilas tuntee kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja osaa arvostaa omaa henkistä kulttuuriperintöään.

T5Oppilas tuntee kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja osaa arvostaa omaa henkistä kulttuuriperintöään.

T6

Oppilas tutustuu lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuuriin.

T6

Oppilas tutustuu lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuuriin.

T6

Oppilas osaa nimetä katsomusten ja kulttuurien peruspiirteitä ja osaa tunnistaa eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja.

T6

Oppilas osaa nimetä katsomusten ja kulttuurien peruspiirteitä ja osaa tunnistaa eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja.

T7

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaan katsomuksellista oppimistaan.

T7

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaan katsomuksellista oppimistaan.

T7

Oppilas osaa suunnitella ja toimia tavoitteiden mukaan sekä arvioida omaa katsomuksellista oppimistaan. Oppilas oppii ymmärtämään oman katsomuksen merkityksiä ja osaa pohtia, miten se on muodostunut.

T7

Oppilas osaa suunnitella ja toimia tavoitteiden mukaan sekä arvioida omaa katsomuksellista oppimistaan. Oppilas oppii ymmärtämään oman katsomuksen merkityksiä ja osaa pohtia, miten se on muodostunut.

T8

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan näkemyksiään, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja keskustelemaan kunnioittavasti erilaisista katsomuksellisista aiheista.

T8

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan näkemyksiään, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja keskustelemaan kunnioittavasti erilaisista katsomuksellisista aiheista.

T8

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään, kuunnella muita ja keskustella kunnioittavasti katsomuksellisista aiheista.

T8

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään, kuunnella muita ja keskustella kunnioittavasti katsomuksellisista aiheista.

T9

Oppilas tutustuu alustavasti lapsen oikeuksien sopimukseen.

 

T9

Oppilas tutustuu alustavasti lapsen oikeuksien sopimukseen.

 

T9

Oppilas osaa kertoa erimerkkejä lasten oikeuksista.

T9

Oppilas osaa kertoa ihmisoikeuksien julistuksen keskeisimmän sisällön ja ymmärtää lasten oikeuksien merkityksen.

T10

Oppilas tutustuu vaikuttamisen keinoihin ja harjoittelee oma-aloitteellisuutta.

T10

Oppilas harjoittelee järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työskentelyä ja ottaa vastuuta tekemisestään.

T10

Oppilas tuntee vaikuttamisen keinoja ja osaa toimia aloitteellisesti sekä ottaa vastuuta ympäristöstään.

T10

Oppilas tuntee vaikuttamisen keinoja ja osaa toimia aloitteellisesti sekä ottaa vastuuta ympäristöstään.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä