Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 5-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Historia: tavoitteet vuosiluokilla 5-6

 

5.lk

6.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas oppii tutkimaan, ihmettelemään ja ottamaan selvää historian eri tapahtumista.

T1

Oppilas oppii tutkimaan, ihmettelemään ja ottamaan selvää historian eri tapahtumista.

Oppilas oppii historian avulla monipuolista ajattelua ja kriittisyyttä.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas osaa tunnistaa eri lähdetyyppejä ja ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteisiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin.

T3

Oppilas harjoittelee päätelmien tekemistä historiallisista lähteistä. Oppilas eläytyy historiantutkijaksi ja tekee omia tulkintojaan ja harjoittelee perustelemaan.

Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä.

T3

Oppilas harjoittelee päätelmien tekemistä historiallisista lähteistä.

Oppilas eläytyy historiantutkijaksi ja tekee omia tulkintojaan ja harjoittelee perustelemaan.

Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä.

Oppilas oppii pohtimaan kirjallisen lähteen luotettavuutta ja kirjoittajan motiiveja.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas osaa laittaa aikajärjestykseen keskeiset historian aikakaudet ja osaa sijoittaa merkittäviä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle.

T4

Oppilas osaa laittaa aikajärjestykseen keskeiset historian aikakaudet ja osaa sijoittaa merkittäviä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle.

Oppilas osaa kuvailla eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seurausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seurausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia.

T6

Oppilas ymmärtää, että tapahtuneilla asioilla on syitä ja seurauksia. Oppilas osaa vastata kysymyksiin mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

T6

Oppilas ymmärtää, että tapahtuneilla asioilla on syitä ja seurauksia. Oppilas osaa vastata kysymyksiin mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

T7

Oppilas tutustuu oman perheensä ja sukunsa historiaan.

Oppilas oppii ymmärtämään tavallisen ihmisen arkea eri historian aikakausina.

T7

Oppilas tutustuu oman perheensä ja sukunsa historiaan.

Oppilas oppii ymmärtämään tavallisen ihmisen arkea eri historian aikakausina.

Oppilas ymmärtää, että kauan sitten tapahtuneilla asioilla on vaikutus hänen elämäänsä.

T8

Oppilas harjoittelee muodostamamaan pidempiä syy-seuraus-ketjuja.

T8

Oppilas harjoittelee muodostamaan pidempiä syy-seuraus-ketjuja.

Historiallisen tiedon käyttäminen

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden kuvailua.

T9

Oppilas kehittää taitoaan kuvailla ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.

T10

Oppilas ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteistä tehtyihin tulkintoihin ja se voi muuttua.

T10

Oppilas ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteistä tehtyihin tulkintoihin ja se voi muuttua.

T11

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seurausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä