Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä